APAI FOGADALOM

Isten az apákat tanítóknak, védelmezőknek, gondoskodóknak szánta. Azt kívánja az apáktól, hogy bátran lépjenek fel, és bármibe is kerül, vállaljon szerepet a gyermekei életében. Ez pedig több annál, hogy jelen van, és hogy eltartja Őket.Vezetni kell őket fiatal életükön.

Neki kell lenni számukra a mennyei Atya evilági látható személyének. Az apa szereti a gyermekeit, és elnyeri a szeretetüket. Megvédi, fegyelmezi, és Isten ismeretére tanítja őket. Mintát ad a becsületes életre, és mások tiszteletére. Arra biztatja a gyermekeit, hogy felelősségteljes emberek legyenek, az örök értékek szerinti életet éljék. Lesznek akik nevetnek ezen, vagy elvetik, de Isten elszámoltat bennünket azzal a befolyással járó pozícióval, amit nekünk adott.

Nem a munkánkban, vagy a hobbinkban vannak az örök értékek, hanem a gyermekeink lelkében. Vannak, akik értik e szavakat, de nem képesek eszerint élni, inkább önmagukért élnek, és elvesztegetik a lehetőséget, hogy az isteni örökséget a következő generációra hagyják. És vannak, akik jól lehet a múltban követtek el hibákat, és ők sem kapták meg az apjuktól, amit kellett volna, példát és erőt adnak nekünk ahhoz, hogy napjainkat Isten szeretetében töltsük, és arra tanítsuk gyermekeinket, hogy ők is ezt tegyék. És amikor csak lehet, szeretettel irányítsuk azokat, akiknek nincs apjuk, de nagy szükségük van a segítségre és az irányításra.

Felszólítunk minden férfit, hogy akinek szíve nyitott és bátor, csatlakozzon a fogadalmunkhoz.

Nem a munkánkban, vagy a hobbinkban vannak az örök értékek, hanem a gyermekeink lelkében


APAI FOGADALOM

"Ünnepélyesen fogadom Isten előtt:
Teljes felelősséget vállalok magamért, hitvesemért és gyermekeimért.
Szeretem, megvédem, szolgálom őket és tanítom Isten törvényeire, mint otthonunk lelki vezetője.
Hű leszek a feleségemhez, szeretem és tisztelem Őt;
akár az életemet adnám érte, ahogy Krisztus tette értem.
Gyermekeimet arra tanítom, hogy szeresse Istent a szívével, elméjével és minden erejével.
Arra intem, hogy tisztelje a felsőséget és éljen felelősen.
Ellenállok a gonosznak, igazságos és irgalmas leszek.
Kapcsolataimban jóindulat, tisztelet, együttérzés vezet.
Szorgalmasan dolgozom, hogy eltarthassam a családomat.
Megbocsátok az ellenem vétkezőknek, és megbékélek azokkal, akiket bántottam.
Feddhetetlen leszek, mert Istennek vagyok felelős.
Tisztelem Istenemet és engedelmeskedem akaratának.
Én, és házam népe Istent szolgáljuk."

Miután vállaltátok, hogy e fogadalom szerint fogtok élni, figyelmeztetlek: most, hogy már tudjátok, mit fogtok tenni, és megfogadtátok ezt Isten és e tanúk előtt, ez számonkérhető tőletek. És jól értsétek meg, most nagyon hisztek a fogadalmatokban és elhatározásotokban, mert most nincs kihívás, nincs ellentmondás, nincs konfliktus. De biztosíthatlak, hogy lesznek kihívások. Jelentkeznek az ellentmondások és a konfliktusok. A perctől fogva, hogy a fogadalom szerint kezdetek élni, bátorságra lesz szükségetek.

"Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk." (Józsué 24:15r)


Ezeket is ajánljuk


A hit pajzsa védelmet nyújt

Isten a felelős?

El kellene hagynom a gyülekezetem?