22 ERŐTELJES AW TOZER-IDÉZET

AW (Aiden Wilson) Tozer keresztény lelkész, lelki tanácsadó és író volt. Manapság széles körben ismerik nagyszerű irodalmi műveiről. AW Tozer-idézetek gyakran hallhatóak szerte a világon prédikátorok és keresztények ajkán.Fiatal fiúként jutott élő hitre, amikor egy utcai prédikátortól ezt hallotta: "Ha nem tudod, hogyan üdvözülj, csak hívd segítségül Istent!" Tozer pontosan ezt tette, amikor hazaért, egyáltalán nem vesztegette az időt, és ettől kezdve az élete teljesen megváltozott.

Azok az erőteljes AW Tozer-idézetek, amelyek ma népszerűek, nagyrészt annak a padláson eltöltött gyönyörű pillanatnak köszönhetőek, amikor Krisztust, mint Urat és Megváltóját elfogadta. Ez az egyszerű pillanat számtalan módon meghatározta életét és szolgálatát; így születtek meg azok a gondolkodásra serkentő AW Tozer-aforizmák, amelyeket alább is olvashatunk.

Amíg sok, nagy keresztény tanító aranymondásai jó érzést keltenek, émelyítően édesek; de AW Tozer bölcs mondásai egyenesen belemélyednek az Isten és az ember szívének rejtélyeibe. Oly módon közvetítik az Ő igazságait, hogy Istenről és önmagunkról alkotott téves felfogásunkat a leghatásosabb módon értelmezik át és rombolják le.

1. "Addig nem tudhatjuk, kik vagyunk, mik vagyunk, amíg legalább valami keveset nem tudunk abból, hogy kicsoda Isten."

2. "Minden ember ragaszkodjon az elhívásához, maradjon meg abban, amire elhívatott, és ugyanolyan szent lesz a munkája, mint egy lelkészé. Nem a munka természete határozza meg, hogy az szent vagy világi, hanem az indíték, amiért teszi."

"Ha nem tudod, hogyan üdvözülj, csak hívd segítségül Istent!"


3. "Minden embernek muszáj megválasztania a saját világát."

4. "Isten sosem használ addig magasztosan, míg meg nem próbál mélységesen."

5. "Van egy furcsa képzetünk: Isten azért könyörül rajtunk, mert Jézus meghalt értünk. Nem. Jézus azért halt meg értünk, mert Isten könyörül rajtunk."

6. "Ami épp aközben jut eszünkbe, amikor Istenről gondolkodunk,
az számunkra a legfontosabb dolog."

7. "Bölcsebb követni az elragadtatott szív éleslátását inkább,
mint a teológiai elme óvatosabb érvelését."

8. "Kétlem, hogy Isten megáldana hatalmasan, amíg meg nem sért mélységesen."

9. "Önmagunk felfedezésének szabályai:
- Mit akarunk a legjobban?
- Mire gondolunk leggyakrabban?
- Hogyan használjuk a pénzünket?
- Mivel foglalkozunk szabadidőnkben?
- Kiknek a társaságát szeretjük?
- Kit és mit csodálunk?
- Min nevetünk? "

10. "Annak az oka, hogy sokan még mindig zaklatottak, még mindig keresnek, és még mindig alig-alig haladnak előre nem más, mint az a tény, hogy önmaguk határaihoz még nem jutottak el. Még mindig próbálnak parancsokat adni, és beavatkozni Isten bennük kibontakozó munkájába."

11. "Azzal próbálkozni, hogy boldogok legyünk Isten jelenléte nélkül olyan, mintha napfény nélkül próbálnánk élvezni a ragyogó napsütést."

12. "A bűneiben az ember elvesztegeti magát, s ez egyben azt is jelenti, hogy elpazarolja magából mindazt, ami a földön leginkább Istenhez hasonlít. Ez az ember legnagyobb tragédiája és Isten legsúlyosabb bánata."

13. "Isten soha nem siet. Nincsenek határidők, amelyek betartására törekednie kell. Ha csak ennyit tudunk, elég ahhoz, hogy elcsendesítsük a lelkünket, és megnyugtassuk az idegeinket."

14. "Isten nem várja el tőlünk, hogy megértsük a kiválasztottság, az eleve elrendelés és az isteni szuverenitás titkait, ez nem a mi felelősségünk. A legjobb és legbiztonságosabb viszonyulási módunk, ha Istenre emeljük tekintetünket, és a legmélyebb tisztelettel kimondjuk: 'Uram, te tudod.' Ezek Isten mélységes mindentudásának titkaihoz tartoznak. Ha beleássuk magunkat ezekbe a témákba, teológusokká válhatunk, de szentekké soha."

15. "A keresztények nem mondanak hazugságokat, csak eléneklik azokat a templomban."

16. "Néha odamegyek Istenhez, és azt mondom: 'Istenem, ha soha többé nem válaszolsz egy imámra sem, amíg ezen a földön élek, én akkor is imádni foglak Téged, amíg csak élek, és az eljövendő időkben is mindazért, amit tettél értem.' Isten már annyira eladósított, hogy ha egymillió évezredet élnék, akkor sem tudnám kifizetni, amit értem tett."

17. "Az emberi természetünkben élő istenképből fakad az a vágy, hogy megismerjük, amit nem lehet, felfogjuk a felfoghatatlant, megérintsük és megízleljük a megközelíthetetlent. A mélység mélyre hív; bár a teológusok által a bukásnak nevezett hatalmas katasztrófa beszennyezte és elzárta a partot, a lélek érzi, honnan származik, és vágyik arra, hogy visszatérjen eredeti forrásához."

18. "Amire akkor gondolunk, amikor szabadon gondolkodhatunk, amin éppen akarunk – azok vagyunk, vagy hamarosan azzá válunk."

19. "A világiasság, az anyagi világ szeretete, és a tárgyak állandó jelenléte kioltotta lelkünkben a fényt, és a zombik generációjává alakított."

20. "Annak gyenge és halvány reménye, hogy Isten túl kedves ahhoz, hogy megbüntesse az istenteleneket, milliók lelkiismeretének halálos ópiumává lett."

21. "Az ember elveszítheti magát a bűneiben, és ugyanakkor elveszti azt is, ami a földön leginkább Istenhez hasonlít. Ez az ember legnagyobb tragédiája, és Isten legmélyebb bánata."

22. "A filozófia és a tudomány nem mindig elfogadó Isten eszméjét illetően, mivel elkötelezték magukat a dolgok számbavételének feladatára, és türelmetlenek mindennel szemben, ami nem hajlandó számot adni önmagáról. A filozófus és a tudós beismeri, hogy sok mindent nem tud; de ez teljesen más téma ahhoz képest, hogy bevallják: van valami, amit soha nem tudhatnak meg, aminek felfedezésére valójában nincs is technikájuk."

Ha ezek az AW Tozer-idézetek arra késztetnek, hogy Istennel éld az életed,
oszd meg azokkal, akiket szeretsz!


Ezeket is ajánljuk


Ott lesz majd Isten?

Évkezdés Istennel

Apai fogadalom


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifehu AW (Aiden Wilson) Tozer keresztény lelkész, lelki tanácsadó és író volt. Manapság széles körben ismerik...

Közzétette: Nicelife2022. november 28., hétfő