ÍGÉRET SZERINT: ÓSZÖVETSÉGBEN (2)

"… az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek … Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. … Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök." (Gal 3:22b, 26:29.)Nekünk, embereknek az életünkben mindig valami nagyon biztos tényezőre van szükségünk ahhoz, hogy előre tudjunk tervezni, hogy fel tudjunk készülni valamire, vagy, hogy ne legyünk boldogtalanok, elégedetlenek, stresszesek, reménytelenek, nyugtalanok. De az a helyzet, hogy a világ és az emberek ígéretei sosem lesznek 100%-ig biztosak! A világ folyamatosan változik! Ami ma jelent valami, holnap már lehet semmit sem! Egy ember is folyamatosan változik – lehet, lassabban, mint a világ, de szeszélyei ettől még vannak, és megingatható is – ezért néha még önmaga ellen is szól, vagy tesz ígéretet. Szomorú. Akkor mégis van bármi biztos, állandó az életünkbe? Van!

Annyiszor beszélünk a Bibliáról (keletkezéséről, az írókról, szövegkörnyezetről, fordításokról), annyiszor emlegetjük úgy azt, mint Isten Szava, Isten Igéje – ami igaz, szent, cselekvő, élő és ma is ható – hogy mindeközben elfelejtünk még nagyobb távolságból rátekinteni! Mégpedig úgy, hogy a Biblia Isten Szava – mellyel Isten tesz ígéretet – és valóban, a Biblia Isten Igéje – mellyel meg is cselekszi ígéreteit! Biztosan!

Ez jelenik meg a Biblia elejétől (Ószövetség) egészen a végéig (Újszövetség)! Emberi történeteken keresztül arról tesz bizonyságot számunkra Isten a Bibliában, hogy, ha Ő ígér valamit gyermekeinek, az a legbiztosabb ígéret az életünkben – bármi is történjen, Ő véghezviszi azt!

Hiba azt gondolnunk, hogy amiket a Bibliában olvasunk Istenről, Isten ígéreteiről, már a múltéi, mert csak azoknak az embereknek szól, akikről a Biblia lapjain olvashatunk! Mert, ha valóban hisszük, hogy Isten Igéje örökké él (1Pt 1:25a), ma is élő és ható (Zsid 4:12), alkalmas a tanításra és iránymutatásra (2Tim 3,16), s ha azt is hisszük, hogy a gyermekei vagyunk (Róm 8,16), akik örökös társak Krisztusban (Róm 8:17), akkor miért ne hinnénk el azt az igét, ami így hangzik számunkra:

Hiszünk minden igét, vagy válogatunk köztük?


"… az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek … Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. … Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök." (Gal 3,22b, 26, 29.)

Hiszünk minden igét, vagy válogatunk közülük?

Lehetünk Isten gyermekei, és szólíthatjuk Őt mennyei Apának, de örökösök már nem lehetünk Jézus Krisztusban, Aki a megváltásunk, az új életünk, és az új emberünk ajándékozója? Sorsfordító pillanatok lehetnek ezek…

Mert, ha valaki hiszi a fent olvasottakat, akkor felfedezheti és a Szentlélek által megvalósíthatja azt, hogyan látja őt a mennyei Atya Jézus Krisztusban (2kor 5:17)! Kegyelemből pedig megragadhatja a világ legnagyobb biztonságát és legszebb ígéreteit – ami gyökeresen megváltoztatja majd életét! Ám mindenkinek saját magának kell utána járnia – lapozgatva a Bibliát, bölcsességet kérve Istentől (Jak 1:5-8) – hogy mely ígéreteket szánta személyesen neki az örökké állandó és örökké biztos: mennyei Apa!

Íme, néhány Ószövetségi ígéret:

"Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy …" (1Móz 28:15)

"Én az Úr vagyok a te gyógyítód!" (2Móz 15:26b)

"Az Úr, a te istened hűséges, szeretni fog téged …" (5Móz 7:12b)

"Az Úr lesz veled, nem hagy el, nem marad el!" (5Móz 31:8)

"Nyugalmat is adott az Úr, ahogyan ígérte." (Józs 21:44a.45)

"Menjetek el békességgel! Gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok." (Bír 18:6)

"Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted…" (Ruth 3:11a)

"… akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek …" (1Sám 2:30b)

"… örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent.
Minden javam, minden örömem belőle sarjad."
(2Sám 23:5)

"… nyugalomra fordítja az ÚR fájdalmaidat, nyugtalanságodat és azt a kemény szolgálatot,
amelyet végezned kell…"
(Ézs 14:3)

"Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el." (Hab 2:3)

Bármilyen ígéretet is tartogat számodra Isten, ne feledd: hittel és bizalommal fogadd be azt!

"Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul,
annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik." (Zsid 11:6)

"Legyen a ti hitetek szerint!" (Mt 9:29).

Egy lánya Istennek | facebook.com/1lanyaIstennek

Ezeket is ajánljuk


Nem olyan, mint az ember...

Nem tudom, hogyan tovább

Amire a bárka megtanított