ISTENNÉL ÚJ ÍGÉRETEK VANNAK! (3)

Szükségünk van ígéretekre életünkben, különben sokszor nem tudnánk tovább haladni azon az úton, amiről meg vagyunk győződve, hogy a mi utunk. Szükségünk van ígéretekre egymástól is, hogy biztosak legyünk a másik cselekedeteiben, gondolkodásában, érzelmeiben.Ígéretek nélkül nehezebb lenne életünk.
Ígéretek nélkül hamarabb feladnánk, amibe belevágtunk.
Ígéretek nélkül aligha reménykednénk valamiben, ami után annyira vágyakozunk.
Ígéretek nélkül talán el se indulnánk.

Tényleg szükségünk van ígéretekre életünkben! De vajon minden ígéretet komolyan vehetünk, és biztosak lehetünk bennük? Mi a helyzet akkor, amikor valaki ígér valamit, amit nem tart be? Lehet, hogy saját hibájából adódóan, lehet, hogy nem, a végeredmény viszont mindenképp ugyanaz: összetört szív, összetört álom, csalódás, feladás, kétségbeesés, visszafordulás, egy kapcsolat véget érése … Van egyáltalán bármilyen biztos ígéret életünkben? Van-e olyan személy, aki, ha ígéretet tesz, arra érdemes odafigyelni és megbízni benne?

Van! De nem emberi ígéretek ezek, és nem embertől származóak.

Ugyanis kétféle ígéret létezik az életben. Az egyikről már írtam: az emberektől származó ígéretek, melyeknek egy része törékeny, bizonytalan, hamis, nem a megfelelő úton vezet, a megfelelő irányba vezet. Egyre nehezebb kiszűrni napjainkban, kiben bízhatunk meg igazán, s kiben nem.

De más ígéretekről is írnék. Olyan ígéretekről, melyek Istentől származnak, és személyesen nekünk szólhatnak, HA hittel vesszük őket! Igen, ez a legnagyobb különbség az emberi és Isteni ígéretek között! HA hisszük és vesszük. Mert amíg az emberi ígéreteket az emberek mértéktelenül adják és mértéktelenül veszik, addig az Isteni ígéreteket Isten már földre születésünk előtt adta, de nagyon sok ember nem – még keresztények sem – veszi azokat HITTEL magához, s tartja meg HITTEL – bármi is próbálna meggyőzni az ígéret ellenkezőjéről időközben!

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell


Miért nincs szükségünk Isten ígéretei életünkben?
Meddig akarunk még csak emberek ígéreteiben bizakodni?
Meddig akarunk reménytelenek maradni egy számunkra
valóban nagyon fontos és hasznos dologgal kapcsolatban?
Meddig akarunk saját erőnkből állandóan küzdeni mindig mindenért?
Miért nem fordulunk egyenesen a Legbiztosabbhoz a legbiztosabb ígéretekért életünkbe?

Bármiben vesztetted el a reményed, bárhol is kavarodtál el, bármennyi emberben csalódtál már, bárhová is fordultál vissza egy újabb megoldásért, TALÁLSZ REMÉNY, TALÁLSZ UTAT, TALÁLSZ BIZTONSÁGOT, TALÁLSZ ÚJAT: ISTEN IGÉJÉBEN! NE ADD FEL!

Fordulj Istenhez!

"… az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek … Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. … Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök."
(Gal 3,22b, 26, 29.)

Íme, néhány újszövetségi ígéret Istentől azok számára, akik hisznek Benne:

"Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak!" (Mt 5,3)

"Ne félj, csak higgy!" (Mk 5,36b)

"Kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek!" (Lk 11,9)

"… az igazság megszabadít titeket…" (Jn 8,32b)

"Az utolsó napokban kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak!" (Apcsel 2,17)

"…segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal." (Róm 8,26)

"Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk." (1Kor 2,12)

"Isten… megvigasztal minket…" (2Kor 7,6)

"[Isten] mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint." (Ef 3,20)

"Ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek." (Fil 2,15b)

"… az Úr fog alászállni a mennyből, és … feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután … akik élnek …"
(1Thessz 4,16-17)

"Nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon [Isten]…" (2Thessz 1,7)

"… talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd …" (Filem 15)

"Minden, ami Istentől született, legyőzi a világot … [és ez] a mi hitünk." (1Jn 5,4)

"Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be ..." (Jel 3,8)

Bármilyen ígéretet is tartogat számodra Isten, ne feledd: hittel és bizalommal fogadd be azt!

"Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik." (Zsid 11,6)

"Legyen a ti hitetek szerint!" (Mt 9,29)

Istennek milyen személyes ígéretei vannak számodra? Ahhoz, hogy ezt kiderítsd, időt kell szánnod a Biblia olvasására (Isten Igéjének tanulmányozására), imádkozásra (Istennel való kapcsolatos ápolására), mert csak így fog növekedni az Istenben való hited és bizalmad, melyek elengedhetetlenek az ígéretek beteljesüléséhez életedben!

Egy lánya Istennek | facebook.com/1lanyaIstennek

Ezeket is ajánljuk


A szabadító

Nem olyan, mint az ember...

Három mód arra, hogy tudd, Isten akarata-e