NEM OLYAN, MINT AZ EMBER...

"Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?" (4Mózes 23:19)Amikor először olvastam a teremtésről lenyűgözött az a megtiszteltetés és az a szeretet, ami Isten részéről felénk irányult. Ő, Aki a világmindenség Ura és Tervezője és Alkotója a saját képmására alkotott minket. Hozzá hasonlóvá lettünk. Ezalatt nem csupán a fizikai, hanem a szellemi és a lelki tulajdonságokat is érteni kell. Olyanok lettünk, mint Ő, érző, gondolkodó lények, akik feladatul kapták, hogy hasonló szolgálatot végezzenek a rájuk bízott bolygón, mint amilyen módon Isten viszonyul minden általa alkotott világhoz és lakóihoz. Ámultam azon, hogy számára az uralkodás nem parancsolgatást, hanem igazi szolgálatot jelent.

Ő megőrzi minden alkotását, sőt fejleszti azokat. Ezt parancsolta Ádámban nekünk is: őrizd és műveld! Vagyis tartsd meg eredeti, kiváló állapotába, vagy tedd még jobbá, még értékesebbé. Sokan gondolják, hogy Isten elrontotta ezt a világot, mert távolról sem tökéletes. Ez nem így van! Mi tökéletesen kaptuk, csak aztán mindent elrontottunk benne. Bűneinkkel megrontottuk, beszennyeztük lakóhelyünket, megmérgeztük kapcsolatainkat és elveszettekké lettünk.

Nem Ő, mi változtunk meg! Mi lettünk elutasítók, gorombák, szkeptikusak, sztoikusok, hitetlenek és még sorolhatnám


Nem Urunk lett más, mi változtunk meg! Nemsokára karácsony és arra emlékezünk ki volt Jézus, és miért jött a Földre. Isten Fia volt, Aki azért jött, hogy újra bemutassa nekünk az Atyát. Hogy meglássuk, Ő máig nem változott. Ugyanazzal a szeretettel szeret, mint azelőtt. Jézus nem uralkodni jött, hanem szolgálni és úgy is tett. Gyógyított szavaival és tetteivel. Sokszor helyrehozta a helyrehozhatatlant. Táplált és gondoskodott rólunk. Igen, megtette azt is, ami lehetetlennek tűnt:

megváltott minket! Szolga volt, a mi szolgánkká lett akkor is.

Nem Ő, mi változtunk meg! Mi lettünk elutasítók, gorombák, szkeptikusak, sztoikusok, hitetlenek és még sorolhatnám. Jellemfogyatékosságunk legfőbb ismérve, hogy megváltozott az adott szavunk értéke és tartalmának hitelessége is. Sajnos nem pozitív irányba...

"De Ő nem ember, hogy az Ő Szava megváltozzék. Nála nincs változás, sőt annak árnyéka sincs!" (Jakab 1,17)

Amit Ádámnak ígért, - hogy az asszony magva legyőzi a kígyót - Krisztusban valóra vált. A mi megváltásunk teljes. Hamarosan jönnek az ünnepek, év vége van. Kérlek benneteket, ne csupán egy kisgyermekre emlékezzetek majd egy bölcsőben, hanem egy örök, egy változhatatlan Istenre a kereszten!


Ezeket is ajánljuk


15 C.S. Lewis-idézet, hogy a hited megerősödjön

Lásd magad úgy, ahogy Isten lát!

Amiért keresztény vezetők is elbuknak


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv "Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?" (4Mózes 23:19)

Közzétette: Nicelife2022. november 29., kedd