10 MÉRGEZŐ VISELKEDÉSFORMA A GYÜLEKEZETBEN

Néhány évvel ezelőtt áthívtam a barátaimat grillezni. Minden rendben volt addig a pillanatig, amíg meg nem kóstoltuk az ételt. Csak néhány hamburgert akartam összedobni a szokásos grillezési rutinnal, amit már tucatnyiszor kipróbáltam, de nem igazán sikerült.Amikor beleharaptunk a hamburgerbe, úgy kifröccsent a vér belőle, mintha az ujjamat vágtam volna el. Néhány kínos perc után másik ételt készítettem. Csak kérdezem: miért az a személy veszi észre legutoljára a bajt, aki hibázott? Végülis senki sem evett az én 'egyenest a húsüzemből' nevű ételemből, mivel tudtuk, hogy egyetlen falat is megbetegíthet, és orvoshoz kerülhetünk.

Ugyanúgy érvényes a gyülekezetre is a mérgező étel példája. Szeretnék kiemelni néhány mérgező keresztényi viszonyulást a mai gyülekezetben. Keresztény életutam során engem is sokszor leírnak, különböző kritikával illetnek. De ez a cikk igazából az önreflexióról szól, és azért imádkozom, hogy míg olvasod, ismerd fel magadban ezeket a mérgező viselkedésformákat, ahogyan én is, és változtass!

1. Az örökké cinikus keresztények
A cinizmus mérgező. Az általános bizalomhiánytól a jó dolgok felismerésének képtelenségén át, egészen addig, míg megfertőzi az élet minden területét. Sok keresztény, velem az élen, már fiatalon megtanulja, hogyan kell kiszúrni a hibákat. Én magam is kritikus hozzáállásból figyeltem a prédikációkat, a gyülekezeti tagok életét, mintha ez külön feladatom lett volna hívőségem elején.
Úgy viselkedtem, mint egy lopakodó ninja. Egyetlen feladatom az volt, hogy minden hibára rámutassak. És miután megtaláltuk a hibákat, a barátaimmal összegyűltünk egy kis 'elemzésre'.

Valójában ez az öndicsőítés gyakorlata volt. Ez a baj a cinizmussal. Míg a cinizmus irányítja a nézőpontomat, addig, nem leszek képes pozitív változásra. Ugyanazt a személyt ketten kétféleképpen láthatjuk, nincs is ezzel semmi baj, a lényeg a szűrőn van, amin keresztül őt nézzünk. Ha te keresztény vagy, akkor teljes jelenlegi és jövőbeli hited a reménységbe horgonyzik, és a remény lélegzete az optimizmus, a derűlátás. Isten sem adta fel a reményt, amikor téged meglátott, Jézus is reményteljes küldetéssel jött, és eljön az idő, amikor majd mindazok, akik szeretik Istent, örökké fognak élni a reménység miatt.

Van különbség a cinikusok és a kritikusan gondolkodók között. A cinikus látásmód a rosszra fókuszál, és nincs késztetése a megjobbításra. A kritikus gondolkodásmód látja a további megmentő lehetőségeket, reménységgel halad tovább, a dolgok megjobbítására törekszik. A gyülekezet arra vágyik, hogy megváltó törekvésekben erősítsük egymást. Isten is megváltottságunkban lát minket, még akkor is, ha éppen rossz lelkiállapotban vagyunk.

Magam is kritikus hozzáállásból figyeltem a prédikációkat, a gyülekezeti tagok életét, mintha ez külön feladatom lett volna


2. A hátsó sorban ülő keresztények
Az egyetemen mindig az utolsó sorban ültem, mert nem akartam, hogy a tanár felszólítson, inkább neteztem és futball managert játszottam, csak annak reményében jártam be órákra, hogy a félév végén majd beszámít a jelenlét is. Hasonló a helyzet az utolsó pados keresztényekkel. Akik csak távolságtartással figyelnek az Úrra. De előfordulhat, hogy a gyülekezeti ülőhelyed nem az Úrhoz való közelségedet tükrözi. Lehetsz első soros dicsőítő a legutolsó sorban is, az a meghatározó, mennyire érzed Isten közelségét az életedben, milyen helyet foglal el Ő benned.

Néhány hátsó soros keresztény kartávolságban tartja Istent, de nem Ő a vezetője, hanem a pénz, az elért címek és a teljesítmények. Általában nem akarják, hogy beleavatkozzon a mindennapjaikba, kivéve, ha céljaik elérésében az Ő segítségére van szükségük. Ugyan viselik a 'keresztény' címkét, de életüket nem Isten határozza meg, és mivel az egyház egy test, arra kényszerítik az egyházat, hogy hordozza a súlyukat. Ugyanúgy, ahogy a test nehezen mozdul ha sok zsírral van megterhelve, ugyanúgy a gyülekezet is veszít rugalmasságából a terhet jelentő, hátsó soros, félig hívők miatt, és nem tud eléggé hatékonyan fellépni ebben a megtört világban és az állandóan változó kultúra kihívásaiban.

3. A 'világ elborít' - keresztények
Egészen ironikus, hogy ezeknek a keresztényeknek a kedvenc tv-csatornája: Fox hírek. CNN News. ABC News. Megbénítja őket a félelem: "az ISIS átveszi a világ uralmát, a globális felmelegedés végül kiírtja az emberiséget, közeleg a zombiapokalipszis. És a nagyobb történések, különösen a tragikusak, mind összeesküvés-elméletet rejtenek."

Ne törődj azzal, hogy az az Isten, akit ezek a keresztények szolgálnak, azt állítják, hogy az emberiséget fenyegető összes látszólagos fenyegetés felett független úr. Ne törődj azzal, hogy a 'ne félj' kifejezés több százszor szerepel a Bibliában. Ezek a keresztények megengedik, hogy a félelem uralja életüket, s így elnyomja minden lehetőségét annak, hogy lássák Istent. Amikor a félelem jelen van, Isten hiányzik. A félelem egyfajta önellátás, annak a kijelentése, hogy Isten nem elég. Nem elég nagy, nem elég erős vagy nem elég tájékozott.

A félelemnek azért nincs helye a gyülekezetben, mert a hit ellentéte, s egyben Isten ellentéte.

4. 'Kövessük a szabályokat' - keresztények
Úgy hiszik, hogy a tetteik miatt kedvesek Istennek. A többi keresztényt elítélik az erkölcsi gyengeségek miatt, és titokban örülnek a többiek bukásának, mert úgy vélik, azok által is erősödnek, így többre tarthatják magukat. Végülis az Isten szeretetének megszerzése súlyként nyomasztja őket, és össze is roppannak alatta. Mivel nem adnak helyet az eredetiségnek, nem értelmezik az átláthatóságot és a fel nem fedezett területek értékét, az Istennel való kapcsolattartás súlyként telepszik rájuk, és épp a bensőséges jellegét, örömét rombolja szét.

Nézzünk szembe a ténnyel: ha valaki csak úgy boldog veled, ha betartod a szabályokat, akkor lehetetlenné válik a bensőséges kapcsolat kialakítása. És ha ez a személy Isten, az egyetlen dolog, ami tetszeni fog neki, az a tökéletesség. De ezt már ma reggel elrontottad, mielőtt felkeltél az ágyból. A kereszt üzenete: 'Nem tudod kiérdemelni!' Isten tudja, hogy magadba szívnád az életet, a tökéletességet, de Jézus sokkal inkább felülmúl téged a tökéletességben, és tekintettel Rá, Isten kegyelmes hozzád. A világnak nem tökéletességre van szüksége, hanem arra, hogy a te gyengeségedben Isten a saját tökéletességét ismertesse meg.

5. A politikai keresztények
Minden gyülekezetben akad néhány ilyen mérgező viselkedésformát képviselő keresztény. Egyenlővé teszik kormányunk döntéseit az egyház irányzatával. Úgy gondolják, hogy a szavazásod határozza meg, szereted-e Istent. Beszélgetéseikben általában az elnökről és a legutóbbi kormánydöntésről is szó esik. Nagyon lenyűgöző, ahogy ezek a keresztények beledolgozzák a politikát minden beszélgetésbe. Gondoljunk csak bele, mi történne , ha a 'politikai' keresztények Jézus felé irányítanák kreatív energiájukat és a politika iránti szenvedélyüket? Azt mondhatnánk: Ébredés van!

6. A 'kultúra gonosz és ijesztő' véleményű keresztények
Ők azok, akik megannyi kreatív módot találnak a világ elől való menekülésre. Végül is a világ gonosz és ijesztő. Ezek a keresztények inkább úgy viselkednek, mint az ószövetségi izraeliták, nem úgy, mint az újszövetségi apostolok. Ők a választott nép. Az izraelitákhoz hasonlóan a világ ügyeibe való bekapcsolódás veszélyes pálya. Az elkötelezettség ártalmatlanul kezdődhet. De mielőtt észre vennéd, imádod az isteneiket és másokat. Tehát ezek a keresztények teljesen távol maradnak.

Ez nagyszerű ötlet lenne, ha nem… Jézus. Amikor Jézus megjelent, megváltoztatta, mit jelent szentnek és igaznak lenni. Többé már nem az elszakadásban mutatja meg magát Isten a világnak. Az elkötelezettség lett az új út.

Azok a keresztények, akik azt hiszik, a kultúra gonosz és félelmetes, elhívásuk céljának tekintik a védekezést, abban a reményben, hogy karcolások és sebek nélkül fejezzék be a életüket. De valójában ennek az ellenkezője igaz. A cél a kultúra bevonása, imádkozva, hogy Isten szeretete, öröme és békéje átszivárogjon a szavaidon és tetteiden keresztül a körülötted élőkbe. Ennek során megsérülhetsz. De emlékezz erre: Jézus megsebesült, és ezek a sebek adtak neked életet.

7. 'Jézust szeretem, nem a gyülekezetet' - keresztények
A hívők ezen csoportja úgy gondolja, hogy a hitet elszigetelten lehet a legjobban megélni. Ez egy másfajta elszakadás. Veszélyesebb fajta. Az elszigeteltség a sátán titkos fegyvere.

Látod, Jézus szolgálatának nagyrészét emberek között töltötte, nem tökéletes emberek között, de olyanok között, akik küzdöttek azért, hogy 'megkapják'. Olyan világi dolgokért harcoltak, mint Jézus királyságában a legmagasabb hely. Végül Jézust minden barátja elhagyta. Jézus azt is tudta, hogy a barátai bántani fogják, mégis foglalkozott velük, és ezt jó befeketésnek találta.

Jézus szolgálatának nagyrészét emberek között töltötte, nem tökéletes emberek között


Megértem, hogy néhányatokat megbántott az egyház. Engem is. Nem könnyű csatlakozni a hívők közösségéhez. Bánthatnak, csalódást okozhatnak. De semmi sem megy könnyen, mert te is önző vagy, és én is önző vagyok. A közösség pedig kiszabadít minket az önfüggőség drogjából. A 'szeretem Jézust, de nem a gyülekezetet'-keresztények csak töredékévé válnak annak, akinek Isten teremtette őket. És csak töredékét mutatják meg a világnak abból, aki valójában Isten.

8. 'Isten nem így munkálkodik' - keresztények
Vágjuk és szárítsuk. Be vagy ki. Fel vagy le. Fekete vagy fehér. Ezek a mondatok jellemzik az 'Isten nem így működik' - keresztények életét. Istenről alkotott nézetük saját nézőpontjukra, tapasztalataikra és a Biblia megértésére korlátozódik. Ezek a keresztények azt állítják, hogy hisznek Istenben, de nem hisznek el semmit, amit a saját szemükkel nem láttak. Ezzel a mérgező magatartásformával ugyan hiszik, hogy Isten mindenható, de ha valami nem logikus, akkor kételkedni kezdenek. Isten misztériumát és annak útját, hogyan lehet valaki keresztény, öt egyszerű lépésbe tömörítik.

Az intimitást és a szeretetet nem lehet előteremteni, csak megtapasztalni, ez a nagy probléma: csak személyes tapasztalaton alapul. Követheted a megfelelő lépéseket, kitalálhatod az összes képletet, és még mindig távol lehetsz Istentől, fényévnyire. Az intimitás és a szeretet nem szabályrendszer. Nem gyártható, csak megtapasztalható. Miközben ezek a keresztények képleteket aggatnak Istenre, úgy gondolom, Ő azt mondja: "Nézz fel! Nézz körül! Ki a keretekből! Tapasztald meg nagyságomat! Állj áhítattal végtelen hatalmam és el nem múló szeretetem előtt! Engem szeress, és ne az egyházi szabályokat!"

9. A vitát kedvelő keresztények
Ezek a keresztények rögtön megjelennek közösségi médiában, helyi kávézóban, bárhol, amint valaki kigúnyolja Istent, vagy megkérdőjelezi az egyházi teológiát, mert azt hiszik, ők az erkölcsrendőrség. Fegyverként használják a bibliai tudásukat, hogy legyőzzék az összes teológiailag félretájékozott keresztényt. Agresszívak, ellenszenvesek, és általában alacsonyabb a tűrőképességük, mint az átlagé.

Az ilyen keresztényi megnyilvánulások mérgezőek, mert azt tanítják, hogy ugyanolyan értékes megnyerni egy vitát, mintha életükkel bemutatnák Istent. De Jézust nem érdekelte, hogy vitákat nyerjen szolgálata során. Békességben volt azokkal az emberekkel, akik nem értették a célját vagy kapcsolatát Istennel. Jézust inkább a szeretet foglalkoztatta. A győztes érvek elégedettséget jelenthetnek, de Istent nem dicsőítik.

10. A 'gyülekezetben erről nem lehet beszélni' - keresztények
Attól félnek, hogy minden szavukat rosszul értik, félre érthetik. Úgy vélik, az igazságot meg kell szűrni arra az esetre, ha néhány 'gyengébb keresztény' nem értené teljesen a lényeget. Más szóval, vannak bizonyos témák, amelyeket a gyülekezetben nem kellene felhozni. Főleg azokat, amelyek kényelmetlen helyzetbe hoznak embereket: szex, abortusz, mentális betegségek, kételyek Istennel kapcsolatban.

Jézus azonban nem foglalkozott azzal, hogy politikailag tökéletes legyen. Valójában Jézus számos alkalommal mondta: "Ezt most nem fogod megérteni", vagy ennek a kifejezésnek valamilyen másik változatát használta. Jézus nyilvánvalóan nem foglalkozott azzal, hogy félreértik, az igazságot hirdette, mert Ő az Igazság, és az igazságnak nincs titkolni valója.

Lehet, hogy néhány mérgező keresztényi viselkedésforma képes befolyásolni az egyházat, de ismét azért imádkozom, hogy tarts önvizsgálatot. Hitéletünk egy bizonyos pontján mindannyian, én is, e keresztények közé tartoztam. Ezen jellemzők egy részével még ma is harcolok. Ahogy közeledsz Jézus felé, a világ tisztábban látja az Ő dicsőségét és jellemét benned. Ez a cél.


Ezeket is ajánljukKommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifehu Szeretnék kiemelni néhány mérgező keresztényi viszonyulást a mai gyülekezetben. Keresztény életutam során...

Közzétette: Nicelife2023. február 1., szerda