20 OK, AMIÉRT A KERESZTÉNY HÁZASSÁGOK IS KUDARCOT VALLANAK

A házasságok többféle dolog miatt, és gyakran ezek együttes jelenléte miatt futhatnak zátonyra. Az alábbiakban felsorolt problémák bármelyike aggodalomra és odafigyelésre ad okot. A megválaszolatlan személyes és lelki problémák mindkét partnert érintik, még akkor is, ha valaki nincs tudatában vagy ártatlan.Bár alig van különbség a keresztény és a nem keresztény házassági problémák között, a Krisztus-követő pároknak megvan a hatalmuk arra, hogy felismerjék a problémákat Isten Igéjének fényében, és megtapasztalják Lelke átformáló erejét. A házasságban való boldogság néha kitalált, pedig akár valóság is lehet. Íme 20 ok, amiért még a keresztény házasságok is elbuknak.

1. A meg nem bocsátás lelkülete
Tanuld meg az igazi megbocsátást, mert ez rendkívüli módon fontos a harmóniához. Ahelyett, hogy megszállottan foglalkoznál azzal, hogyan bántottak téged, bánj a házastársaddal úgy, ahogy Isten bánik veled.

"Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is." (Kolossé 3:13)

2. Anyagi kérdések
Az életed ne arról szóljon, hogy minél többet és többet keress, különben az elégedetlenség, az anyagiasság és a végtelen stresszes élet rabszolgája leszel.

"Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak." (1 Timótheus 6:10)

3. Hűtlenség
A vágy mindig a szív, az elme és a test hűtlenségéhez vezet. A házasságon kívüli szexuális élmény nem megfelelő. Isten soha nem fog arra késztetni, hogy beleszeress valaki másba, a házastársadon kívül.

"Ne paráználkodj!" (2 Mózes 20:14)

A megválaszolatlan személyes és lelki problémák mindkét partnert érintik, még akkor is, ha valaki nincs tudatában vagy ártatlan


4. Bizonytalanság és aggodalom
Vedd le a szemed a világról és a boldogság illúziójáról; soha nem találsz békét senkitől és semmitől, amit a világ kínál neked. Bízz az Úrban.

"Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek." (Máté 6:32-33)

5. Titkos bűnök
Ha rejtegetsz egy bűnös fantáziát, vagy szokást, az megerősödik; ha színlelsz, mintha valami nem létezne vagy mintha minden stimmelne, az nagyobb hatalmat ad az életed felett.

"Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé." (Zsoltárok 90:8)

6. A gyerekenevlésből fakadó különbségek
A Biblia a rendelkezésedre álló legjobb forrás szülők részére; törekedj Krisztus követésére, és irányítsd gyermekeidet Krisztus felé, és a részletkérdések a helyükre kerülnek.

"Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint
fegyelemmel és intéssel."
(Efézus 6:4)

7. Más személyek negatív hatásai
A diszfunkcionális vagy irányító rokonok és barátok óriási nyomást tudnak gyakorolni a családodra; keresd Isten bölcsességét és perspektíváját arról, hogyan kezeld döntéseidet. Ezután húzd meg a szükséges határokat mindenkivel, aki kívül esik Isten akaratán az életedben.

"Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében." (Efézus 5:21)

8. Önzés
Mindannyian elsősorban a magunk érdekét nézzük, különösen, ha valaki megkérdőjelezi a vágyainkat. Kezdjük el először a házastársunk nézőpontját mérlegelni; a vita megnyerése tett erőfeszítések csak gyengítik a házasságot.

"Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is." (Filippi 2:3-4)

9. A feljogosultság érzése
Az önsajnálat, a kiábrándultság és a frusztráció a 'megérdemlem ezt' hozzáállásból fakad. Vigyázz ezekre az érzésekre – a probléma gyökere az önimádat.

"Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni." (Jakab levele 4:2-3)

10. Lelki és érzelmi éretlenség
Az éretté válás egy életen át tartó folyamat, ezért hagyj teret a házastársadnak a növekedéshez anélkül, hogy kigúnyolnád vagy szemrehányást tennél neki éretlensége miatt. Vedd körül házasságodat istenfélő, érett példákkal.

"De egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért." (Filippi 3:14)

A Biblia a rendelkezésedre álló legjobb forrás szülők részére; törekedj Krisztus követésére, és irányítsd gyermekeidet Krisztus felé


11. Gyász és depresszió
Mindenki átéli a gyász és a szomorúság időszakait; legyél támogató és megértő, ha házastársad szomorú, finoman irányítva őt a segítség felé.

"Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól,
odavan testem-lelkem."
(Zsoltárok 31:10)

12. Kapzsiság
Arra lettél teremtve, hogy csak Isten jelenlétében legyél elégedett. Ne tápláld a hiányzó dolgok miatti szomorúságot, mert a vágyott dolgok nem fognak kielégíteni.

"Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."
(Lukács 16:13)

13. Szégyen
Isten Lelke szembesít bennünket, amikor vétkezünk; Nem gyaláz meg minket a hibáinkért. Fogadd el a tényt, hogy Jézus kegyelme megszabadít a szégyentől, amit érzel.

"Mindennap szidalmaznak engem, szégyen borítja arcomat." (Zsoltárok 44:16)

14. Harag
Ha hamar haragra lobbansz, meg kell találnod az okát, és fel kell hagyni a kifogásokkal. Kérj segítséget, hogy legyőzd ezt a pusztító, és függőséget okozó szokást.

"Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek
minden gonoszsággal együtt."
(Efézus 4:31)

15. Tisztességtelen bánásmód
Soha ne hazudj, ne vezesd félre vagy téveszd meg házastársodat; ne titkolózz, mert éket fog verni közétek. Ráadásul egy hazugság mindig szül egy másikat.

"Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt." (Kolossé 3:9)

16. A világ értékrendjéhez való ragaszkodás
Amikor szíved elismerésre, gazdagságra és szépségre vágyik, akkor azt fogod hinni, hogy értéked ahhoz kötődik, aki vagy és amit csinálsz; és minél inkább kételkedsz az értékében, annál inkább nem találod kielégítőnek a házastársad.

"És arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban." (Titusz 2:12)

17. Büszkeség
Ebben van minden konfliktus, bizonytalanság és bűn gyökere. Tehát ahelyett, hogy önmagadra gondolsz, energiád és szereteted inkább arra áldozd, hogy kegyelmet és szeretetet mutatsz házastársad felé.

"A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van." (Példabeszédek 13:10)

18. Csalódás
Amikor nehéz idők jönnek, úgy érezhetjük, hogy a házastársunk nem tett eleget annak érdekében, hogy boldoggá tegyen minket. Vessünk inkább egy pillantást oda, ahonnan a reményünk származik; és ha nem Isten az, akkor folyamatosan csalódással fogsz küzdeni. Kezdd el dicsérni Istent minden gondoskodásáért, és csalódottságod eltűnik.

"Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!" (Zsoltárok 42:6)

19. Különböző prioritások, eltérő értékrendszer
Te és házastársad ha ellentétes normák szerint éltek, akkor az viszályt és frusztrációt okozhat. Próbálj meg emlékezni arra, hogy Isten számon kér téged tetteidért; éld az életed, és ne arra koncentrálj, hogy a házastársad mit csinál vagy mit nem.

"Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." (Zsoltárok 119:10-11)

20. Alacsony önértékelés
Ha alacsony az önbecsülésed, akkor nem az a megoldás, hogy jobban szeresd magad, hanem az, hogy szeresd Istent, és megköszönd neki az életedben végzett folyamatos munkáját. Engedd, hogy Isten az Ő képmására alakítson át téged; ahelyett, hogy másokhoz hasonlítanád magad.

"Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos; csodálatosak alkotásaid,
és lelkem jól tudja ezt."
(Zsoltárok 139:14)


Ezeket is ajánljukKommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifehu Bár alig van különbség a keresztény és a nem keresztény házassági problémák között, a Krisztus-követő...

Közzétette: Nicelife2022. október 19., szerda