8 BIBLIAI IGAZSÁG EGY BOLDOGTALAN HÁZASSÁG ESETÉRE

Felnőve, emlékszem, hogy romantikus filmeket néztem és arra gondoltam, miért teszik olyan bonyolulttá a szerelmet? Csak menj oda ahhoz az emberhez, kérj bocsánatot és hozzátok rendbe. Az örökké boldogan élni nyilvánvalóan az, ahogyan az életet tervezed.Naiv voltam. Közel öt éve élek házasságban, és legyünk őszinték - a házasság a legnehezebb dolog a világon. Ami boldogságnak és romantikusnak indul, veszekedésbe és elzárkózásba fordulhat. Senki sem menekülhet a házasság nehézségei elől, mindenki életében vannak hullámvölgyek. Még akkor is, amikor nem vagy egészen biztos abban, hogy folytatod. Sokunknak, még ha a válás egy rossz szó is, a gondolata cikázik a fejünkben a legsötétebb pillanatokban.

Korábban elképzeltem, hogy türelmes, kedves és szerető feleség leszek. Hogy az a házastárs leszek, aki könnyebbé teszi a házasságot. És ismét naiv voltam. Mert amit nem láttam a filmekben, az a való élet és a saját bűnös természetem. Ha valóban őszinte akarok lenni, nem az a feleség lettem, akit elképzeltem. Önző és büszke voltam, és többször reagáltam rosszul, mint amennyit bevallanék. Elzárkóztam és meghátráltam, haragosan felcsattantam és barátságtalan voltam. Ha nem igyekszünk, ezek a hibák lavinaként növekedhetnek egy sivár házasságban. Két ember úgy él egy házban, ahogyan két hajó elúszik egymás mellett az éjszakában: közel, de észrevétlenül.

Ha ezeket a sorokat olvasod, feltehetően voltál már ebben a helyzetben, vagy benne vagy előtted áll egy ilyen időszak. Egy olyan időszakban, amikor nem szereted a házastársadat. Olyan napok, amikor nincs kedved beszélgetni, pláne megbocsátani. Pillanatok, amikor olyan sértett, vagy haragos vagy, annyira, hogy a kapcsolatból való kilépés is egy lehetőségnek tűnik.

Napok, amikor nem vagy biztos, hogy a házasságod folytatódik.

Ezekre a napokra van 8 gondolat, amire szeretnélek emlékeztetni. Nyolc igazság, amit szeretném, ha magaddal vinnél azokra sötét és nehéz napokra.

1. Isten meg tud gyógyítani, nem számít, milyen lehetetlennek tűnik a megbékélés
Úgy tűnhet, hogy a megbántottság és a távolság már messzebbre vitt, mint ahonnan visszafordulhatnál, de semmi sem lehetetlen az Úrnak, hogy helyreállítsa. Valójában, ez az, amit a legjobban tud: helyreállítani. Amikor megadod magad az Ő munkájának és gyógyításáért imádkozol, Isten munkálkodni tud még a legijesztőbb helyzetekben is. Ha le tudja győzni a halált, amit megtett, akkor ugyanazt a győzelmet tudja elhozni a te házasságodba is. Menj elé naponta imádságban és könyörgésben, hálaadással és hívd meg Őt a kapcsolatotokba. Még ha minden elveszettnek tűnik - karjaiban mindig van remény.

"Jézus pedig ezt mondta neki: Ha valamit tehetsz? ... Minden lehetséges annak, aki hisz." (Márk 9:23)

Ami boldogságnak és romantikusnak indul, veszekedésbe és elzárkózásba fordulhat


2. Imádkozz házastársadért és házasságodért!
Az imádság gyakran elvész a mindennapok elfoglaltságai között, de ez az egyik legfontosabb dolog, amit tehetsz. Amikor imádkozol, megtörténnek dolgok. Nehéz látni a győzelmet imádság nélkül, vidd tehát naponta imádságban házasságodat az Úr elé. Imádkozz gyógyulásért és megbékélésért, hívd meg, hogy segítsen türelmesebbé és kedvesebbé válnod, kérd az Urat, hogy munkálkodjon házastársad szívében. Nagy buzgalommal ajánlom Stormie Omartian "Az imádkozó feleség ereje" és "Az imádkozó férj ereje" könyveit.

"Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott." (Zsoltárok 18:7)

3. A szeretet cselekvés, nem érzés
Lesznek napok, amikor nem érzel szeretetet a házastársad iránt, de még csak nem is kedveled. De a szeretet nem érzés, hanem cselekvés. Olyasmi, amit mindenki felé érzel, és ez különösen igaz a házastársadra.

Az az őszinte igazság, hogy minden házasságban lesznek napok, amelyek keményebbek, mint mások. És sokan szembenéznek olyan napokkal, amikor a szeretet távolinak tűnik. De minden házasság, ami kiállja a megpróbáltatás és idő próbáját, olyan, amely megharcolt a szeretetért még akkor is, amikor érzelmek sem voltak benne.

A cselekvés kifizetődik, a szeretet kitart.

Még akkor is, amikor nincs kedved kimutatni házastársi szeretetedet, csak tedd meg. Ez az egyetlen dolog, ami segít megfordítani a helyzetet.

"A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik." (I Korinthus 13:4-8)

4. Megbocsátás
Minden kapcsolat kulcsa a megbocsátás. Mindannyian mondunk futólag óvatlan szavakat, vagy hozunk önző döntéseket, amelyekkel megbántjuk azokat, akiket a legjobban szeretünk. És a házastársad ugyanígy cselekedett vagy fog cselekedni veled. Amikor ez történik, bocsáss meg.

Ezekben a nehéz időszakokban vissza akarjuk tartani a megbocsátást, amíg házastársunk jóvá nem teszi, amivel megbántott minket. És idővel, saját megbocsátás-hiányosságunk épít erős falat mindkettőnk szíve közé. Az egyik legjobb módja meglágyítani szívünket a megbocsátás. Nem számít, milyen gyakran kell megtenni.

Jézus azt mondja a Máté 18-ban, hogy a megbocsátásnak alapvetően nincs mértéke. Péter megkérdezi, hogy hétszer megbocsátani elegendő-e, de Jézus válasza erre, hogy hetvenszer-hétszer is meg kell bocsátani. Ha a házastársad megbánt, emlékezz rá, hogy gyorsan megbocsáss. Még akkor, ha nem kérnek rá, bocsáss meg. És gyakran.

"Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent." (Kolossé 3:13-14)

5. Mutass együttérzést!
Az együttérzésnek nagy súlya van egy kapcsolatban. Ha 100 %-ban őszinte akarok lenni veled, ez nekem nehezen megy. Az Enneagram 8-as karaktere* vagyok, és ha tudsz bármit is a nyolcas karakterről, a sebezhetőség nehéz és meg akarjuk javítani a problémát. Szóval megalázni a vezér-énemet és együtt érezni számomra munka. Nem vagyok jó benne, de törekszem fejlődni ezen a területen, mert látom, milyen értékes nemcsak a házasságban, hanem minden kapcsolatban.
(*Az enneagram (a görög ?νν?α [ennea, jelentése 'kilenc'] és γρ?μμα [gramma, jelentése 'leírás' vagy 'ábrázolás']) az emberi karakterek egy modellje, amely kilenc egymással kölcsönös összefüggésben álló, alapjaiban egymástól mégis jól megkülönböztethető típus kidolgozott leírása.)

Jézus mindig hatalmas együttérzést mutatott. Amikor látta az embereket, mint pásztor nélküli juhokat, odament hozzájuk (Máté 9). Amikor beteg és bántalmazott embereket látott, meggyógyította őket (Máté 8). Amikor Jézus meglátta a szamaritánus nőt - olyan embert, akit a zsidók elkerültek -, odament hozzá, mert tudta, megérdemli, hogy észrevegyék (János 4).

Emlékezz rá a nehéz időkben, hogy házastársad is megbánt - nemcsak te őt. A fájdalom visszahúzódásra kényszerít, de te sokkal inkább Jézusra hasonlítasz, amint átöleled szeretettel. Amikor szereted a szerethetetlent.

"Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők,
együtt érzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak."
(1 Péter 3:8)

Az együttérzésnek nagy súlya van egy kapcsolatban


6. Emlékezz fogadalmaidra!
Ez alapvető, de nagyon hatásos. Idővel elhalványodik, amikor a megpróbáltatások és fájdalmak jönnek az életben, amelyeket kezdetben megosztottál társaddal. Elfelejted, mennyi örömet éltetek át együtt. A csodálatos emlékeket. Még a fogadalomról is megfeledkezel, amit egymásnak tettetek.

Vedd elő a házastársadnak írt fogadalmadat vagy nézd meg az esküvői szertartásról készült videót. És emlékezz az elköteleződésre, amit egymás irányába fogadtatok. Emlékezz, hogyan indultatok egymás iránt érzett szenvedélyes hűséggel, jóban és rosszban egyaránt és újítsátok meg a házasság iránti elköteleződéseteket. Fontoljátok meg akár azt is, hogy felolvassátok egymásnak a házassági fogadalmatokat.

"Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza!" (Márk 10:7-9)

7. Légy hajlandó keményen dogozni!
Egyetlen tartós házasság sem könnyű. Valójában, ha megkérdeznél több évtizede házas embereket, valószínűleg azt felelnék, hogy voltak napok, amikor nem tudták, hogy a házasságuk fennmarad-e.

Soha nem fogod végigcsinálni, hacsak nem vagy hajlandó keményen dolgozni érte.

Harcolni az érzéseiddel és helyesen cselekedni. Megbocsátani, elviselni és empátiát mutatni. Lelki csatákat kell vívnod a házasságodért imádsággal és Isten igéjével.

"Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret." (Zsidók 10:35-36)

8. Az időszakok nem állandóak
Mindennek rendelt ideje van - ahogyan Salamon megírta élete végén. Miután elhagyta az Urat, és úgy tűnik, első házasságát, a saját vágyainak hajszolásából fakadó ürességről elmélkedik.

A házasság legsötétebb időszakában elképzelhetsz egy, a házastársadtól távoli életet. De ahogy Salamon is megfogalmazza és részletezi a Prédikátor 6-8-ban: mai kifejezéssel élve a szomszéd fűje sem zöldebb. Találd meg a célt az adott időszakban és tudd, hogy ez az időszak sem tart örökké.

Olyan sokféle időszak van az életünkben és házasságban is. Lesznek sötét és nehéz napok, de lesznek csodálatos napok is. Ha elkötelezed magad a kemény munka mellett, amit a házasság megkíván, legyőzitek a nehéz időszakokat. És a nehéz szakaszok túloldalán erősebb szeretetet találtok, mint amit előtte éreztetek.

"Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt." (Prédikátor 3:1)

Még több igehely a házassághoz:

"A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség." (Példabeszédek 19:14)

"És ugyanígy, ti, férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet mint örököstársatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba." (1 Péter 3:7)

"Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát." (Példabeszédek 18:22)

"Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté."
(1 Mózes 2:24)

"Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje; így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.

Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk az ő testének. "Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté." Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét." (Efézus 5:22-33)

"Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez."
(1 Péter 4:8)

"Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél." (Példabeszédek 31:10)

"Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást." (Zsoltárok 85:11)


Ezeket is ajánljuk


Kedves férj, a feleséged magányos!

Meddig menjünk el a házasság előtt?

A házasok Tízparancsolata


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Ha ezeket a sorokat olvasod, feltehetően voltál már ebben a helyzetben, vagy benne vagy előtted áll egy...

Közzétette: Nicelife2022. szeptember 8., csütörtök