MIT MONDANA JÉZUS EGY HOMOSZEXUÁLISNAK?

Emlékszel arra a népszerű kérdése, amely egy időben mindenütt megjelent? "Mit tenne Jézus? (What would Jesus do - WWJD)" Sokan nem tudják, hogy ez a kifejezés Charles Sheldon kiváló, 19. századi könyvéből származik. Maga a kérdés azonban még mindig aktuális, ma is szempont kell, hogy legyen számunkra: "Mit tenne Jézus?"Ez a kérdés a homoszexualitás kapcsán irányadó keresztény nézettel kapcsolatban is aktuális. "Nem tudjuk, mit fog mondani Jézus." - hárítanak sokan a homoszexualitás kapcsán. "Sehol nem foglalkozott a homoszexualitással." Pedig ezt még sok más állításról lehetne mondani. Végül is Jézus soha nem foglalkozott az internettel vagy a pornográfiával. Nem mondja el, mit kell viselni a strandon. Nem említi, milyen programokat érdemes péntek este nézni. Vagy milyen filmeket kellene elkerülnünk. Még a pedofíliával sem foglalkozott.

De ez nem jelenti azt, hogy Ő nem törődik ezekkel a dolgokkal,
vagy hogy támogatná ezeket.

Isten erőteljes kijelentést tesz a 2. Péter 1:3-ban, amikor azt mondja: "Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket."

Krisztus követői igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni az Istennek tetsző döntések meghozatalához. Isten Igéje teljes kijelentéseket tartalmaz, amelyek egyértelművé teszik az Istennek tetsző élethez szükséges szempontokat. Ha ezeket az Igéket helyesen alkalmazzuk, ezekre támaszkodunk, akkor Ő a Szellemén keresztül vezet bennünket. Tehát, mielőtt végig gondoljuk, hogy mit mondana Jézus egy homoszexuálisnak, szükséges rávilágítanunk néhány hazugságra, amelyek jelenleg is elterjedtek.

Jézus egyetértett volna a homoszexualitással?


1. hazugság - 'Jézus tanításai fontosabbak, mint a Szentírás többi része.'
A II.Timóteus 3:16-17 versek szerint: "A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített." Maga Jézus mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt és a próféták tanítását, hanem hogy beteljesítse őket (Máté 5:17). Gyakran közvetlenül az Ószövetségből idézett, megerősítve annak fontosságát. Soha, soha nem mondott azzal ellentétes dolgokat.

Valójában ugyanazt a törvényt tanította, amely a cselekedeteinkre összpontosít. Fontos mit cselekszünk, hogyan képviseljük Isten királyságát, és mit teszünk kapcsolataink helyreállításához: ezeket elkezdte a szívünkbe ültetni, belső gondolataink részévé tenni. A legmélyebb, legsötétebb és legtitkosabb részünkbe is eljuttatni, hogy gondolkodásunk gyökerestől megváltozzon és ne csaphassuk be magunkat.

Amikor a mai vallási vezetők ellenállnak annak, hogy Isten igéjét és az általa mondottakat a szívükbe is elültessék, akkor valójában csak a szájukkal imádták Jézust, de a szívük messze van Tőle (Máté 15: 8). Van még egy fontos megkülönböztetés: a törvény betartására való törekvés önmagában nem elegendő. Jézus problémája is az volt, hogy az emberek imádata cselekedeteire korlátozódott, elválasztva a szívüket Istentől, és így teljesen figyelmen kívül hagyták az Urat. Meg kell vizsgálnunk a Szentírás egészét, hogy megtaláljuk és megismerjük Isten szívét. Ez az, amire nyíltan felszólít az Írás!

2. hazugság: 'Ha Jézus nem említi az Ószövetségben tárgyalt valamely konkrét kérdést,
akkor azt figyelmen kívül lehet hagyni.'
Az egyik dolog, amelyet a 21. században könnyen elfelejtünk, hogy Jézus elsődlegesen olyan emberekkel szolgált, akik már jól ismerték a törvényt és általában be is tartották azt. Ez egy igazán fontos pont. Ahelyett, hogy azt feltételezzük, hogy Jézus az Ószövetség erkölcsi törvényeinek bizonyos aspektusairól való hallgatása azok tagadását jelentené, valójában az arról való csend és hallgatás azok megerősítését és jóváhagyását jelenti. Nem vitatta és nem utasította el azokat.

A Hegyi beszéd például arra is rámutat, hogy Jézus idejében milyen vallási és erkölcsi nézetekkel, viselkedéssel és kihívásokkal kellett akkoriban szembenézni. Nem lenne egyszerűbb beleérteni a homoszexualitást is ebbe a nézetbe? Hogy a keresztény közösségek gondolkodásukat Isten szívéhez kellene igazítsák? Talán akkoriban ez így hangzott volna: "Megmondatott: Nem kellene férfiként férfiakkal hazudnod magadnak egy nő helyett. Utálatos dolog ez."

De ezek a mondatok így soha nem hangzottak el. Ennek vajon természetes következménye az, hogy Jézus egyetértett volna a homoszexualitással? Jézusnak a homoszexualitásról való hallgatása tehát azt jelenti, hogy egyetért vele, ahogy az Ószövetség tanításairól való téves nézetek is ezt hangoztatják manapság?!

Sokkal jobban el kell mélyednünk ebben a témában, hogy miért is bűnös dolog a homoszexualitás. Isten szavát alapul véve, Jézus tanít a bűnösökről életkorra, nemre, fajra, etnikai hovatartozásra, társadalmi-gazdasági helyzetre és szexuális irányultságra való tekintet nélkül. A homoszexualitás keresztény szemmel, vagyis mit mondana Jézus egy bűnös homoszexuálisnak:

1. "Szeretlek"
Jézus nem fogja lesütni le a szemét, és nem fog kínosan félrenézni. Nem fog felháborodni rajtad, tőled undorodva a földre köpni. Minden körülmények között lát téged és gyengéden néz rád. Ő az, aki a nevünkben sír az Atya előtt, értünk függött a kereszten és megfizette a mi tartozásunkat.
(János apostol levele 3:16, Kolossébeliekhez írt levél 2: 13-15)

2. "Te sokkal több vagy, mint pusztán a tested vágya"
Ezt mondja az Úr a prostituáltaknak és a pornófüggőknek.
Ezt üzeni a részeges és kényszerevő embereknek.
Ezt mondja a házasságtörőknek és a csapongó tizen-és húszévesnek.
Ezt kiáltja a haragtartóknak és a kényszerhazudozóknak.
Ezzel nyújt vígaszt az egyedülálló nőknek, akiknek gondolatai csak a társtalálás körül forog.
És igen: ezt mondja a homoszexuálisoknak is.

Élvezd Jézus társaságát, aki mindennél jobban szeret téged... Nem kell megtisztulnod, mielőtt hozzá érkeznél


Mindent meg kell tennünk, hogy ne kerüljenek be a "meleg jogok" a hétköznapokba. Arra sürget, hogy ne nyugtassuk magunkat azzal, hogy a szexuális erkölcstelenség nem annyira rossz, csak azért, mert mindenki más csinálja. Arra buzdít, hogy értsük meg: a vágyakozó gondolat nem minősül kevésbé perverznek, mint maga az erkölcstelen cselekedetekkel teli élet.

Arra int, hogy ne e világ ételeitől, italaitól és szexuális örömeitől várjuk a kielégülést, hanem az Élet kenyere és az Élő víz által váljon teljessé az életünk. (János apostol levele 4: 13-14; 6:35). Ekkor fogunk elégedett életet élni.

3. "Ma nékem a te házadban kell maradnom." (Lukács 19:5)
Veled akar lenni (Márk 3:14). Azt akarja, hogy barátok legyetek. Élvezd Jézus társaságát, aki mindennél jobban szeret téged... Szeret téged! Nem kell megtisztulnod, mielőtt hozzá érkeznél. Úgy gyere hozzá, ahogy vagy. Csak annyit kell tenned, hogy fogadd el Őt életed urának, és a többit Ő viseli.

4. "Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!" (János 5:8)
Ne hagyatkozz többé arra, amit te magadról gondolsz. Ne hagyatkozz arra, amit más népszerű emberek mondanak. Ne hagyatkozz a legújabb orvosi kutatásokra, a józan észre, vagy akár a múltbeli tapasztalataidra. "Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?!" (Jeremiás próféta 17:9)

Isten alkotott téged, és mindent tud rólad (139. Zsoltár). Felkészít téged arra, hogy bármit is kér, te meg tudd tenni. De végig kell gondolnod, hogy készen állsz-e arra, hogy rád bízzon dolgokat. Biztos kell legyen, hogy az Ő javára és dicsőségére cselekszel! Hidd el, ha eszerint jársz és élsz, hatalmas csodáknak leszel tanúja.

5. "Menj és mostantól fogva ne vétkezz többé." (János 8:11)
Amint befogadod az Urat az életedbe, megízleled az Istennel való élet édességét, tudni fogod, hogy túlságosan szeret téged, hogy bűnös mivoltodban hagyjon és ne formáljon át. Ez a nemi identitástól függetlenül mindenkor és mindenkire nézve igaz. Nem számítanak a függőségeid. Nem számít, milyen bűn ragadta meg a lelked. Az evangélium ereje az, hogy igazaknak tekintetünk Isten előtt, és szabadon élhetünk a szentségekkel a mindennapi életünkben. (Zsidók 10:14) Mit jelent ez a keresztények számára?

Hogy elismerjük: a homoszexualitás bűn, és figyelembe vesszük azt,
amit Jézus mond a bűnösöknek.


Ezeket is ajánljuk


A házasságért való küzdelem három módja

Bűnbánat és megbocsátás, de hogyan?

6 alattomos fegyver, amelyet Sátán használ a házasságod tönkretételére


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv "Nem tudjuk, mit fog mondani Jézus." - hárítanak sokan a homoszexualitás kapcsán. "Sehol nem...

Közzétette: Nicelife2022. augusztus 31., szerda