BOLDOG, SIKERES PÁRKAPCSOLAT

A valódi egyesülés egész életen át tartó tapasztalat. - Hogy a házassági kapcsolatban megfelelő megértést szerezzünk, az élethossziglani munka. Akik megházasodnak, iskolába lépnek, ahol ez életben sohasem vizsgáznak.Bármennyire körültekintően és bölcsen lépnek is a fiatalok a házasság kötelékébe, kevés új párnál van meg a teljes egység mindjárt a házasság megkötése után.

Az igazi házastársi egyesülés a későbbi évek munkája.

Amikor az új házasok szembetalálják magukat az élet terheivel, kuszaságaival és gondjaival, eltűnik az ábrándkép, mellyel a képzelet olyan sokszor kiszínezi a házasságot. Férj és feleség megismerik egymás jellemét úgy, ahogy előzőleg lehetetlen volt megismerni. Ez életük legnehezebb időszaka. Egész jövő életük boldogságát és hasznosságát alapozzák meg azzal, ha ekkor helyes irányt vesznek.

Sokszor felfedeznek egymásban addig nem is gyanított gyengeségeket és fogyatékosságokat; de azok a szívek, amelyeket a szeretet köt össze, észrevesznek addig nem látott nagyszerű értékeket is. Igyekezzék mindenki inkább e nagyszerű tulajdonságokat, mint a fogyatékosságokat felfedezni a másikban! Sokszor saját magatartásunk, a légkör, amely körülvesz bennünket, határozza meg, mi bontakozik ki előttünk a másikból.

A szeretetet meg kell vizsgálni és próbálni
Vonzalmunk lehet tiszta, mint a kristály és szép az ő szeplőtlenségében, mégis felszínes, mert még nem vizsgálták és nem próbálták meg. Mindenben Krisztus legyen az első és utolsó, a legjobb. Szemléljétek Őt állandóan és iránta való szeretetetek naponta mélyebb és erősebb lesz, amint alávetitek a megpróbáltatás vizsgájának. Ahogyan növekszik Isten iránti szeretetetek, úgy mélyül el és erősödik az egymás iránti szeretetetek is.

Ha nehézségek, gondok és csüggesztő körülmények támadnának is, se a férj, se a feleség ne élje bele magát abba a gondolatba, hogy házasságuk tévedés vagy csalódás! Határozzátok el, hogy egymás számára azzá váltok, amivé csak lehet!

Legyetek továbbra is oly figyelmesek, mint kezdetben; minden módon támogassátok egymást az élet küzdelmeiben! Gondolkodjatok azon, hogyan tudnátok elősegíteni egymás boldogságát! Kölcsönösen szeressétek egymást és legyetek türelmesek egymáshoz! Akkor a házasság nem fogja a szeretet végét jelenteni - hanem a szeretet a házassággal kezdődik el igazán. Az őszinte barátság melege, a szíveket egymáshoz kapcsoló szeretet a mennyei boldogság előíze lesz. Mindnyájunknak gyakorolnunk kell a türelmet annak alkalmazása által. Kedvesség és béketűrés által az igaz szeretetet ébren tarthatjuk a szívben, így kifejlesztett képességeinkkel elnyerjük a menny tetszését.

Az ellenség igyekszik elidegeníteni.

Sátán mindig kész kihasználni azt, ha valami nézeteltérés támad, és felnagyítja a jellem kifogásolható öröklött vonásait a férjben vagy feleségben, s megpróbálja elidegeníteni egymástól azokat, akik Isten előtt ünnepélyes szövetségkötésben egyesítették érdekeiket. Házassági fogadalmukban megígérték, hogy egyek lesznek. A feleség megfogadta, hogy szeretni fogja férjét és engedelmeskedik neki. A férj pedig megígérte, hogy szeretni és ápolni fogja feleségét. Ha Isten törvényének engedelmeskednek, a viszály démonát távol tartják a családtól; érdekeik nem oszlanak meg és nem engedik meg szeretetük elidegenedését.

Se a férj, se a feleség ne keressen érvet az egymás feletti uralkodásra. Az Úr lefektette azt az alapelvet, amelynek vezetnie kell e dologban. A férjnek úgy kell szeretnie feleségét, amint Krisztus szereti az egyházat. A feleségnek tisztelnie és szeretnie kell férjét. Mindkettőnek gyakorolnia kell a kedvesség lelkületét, mivel elhatározták, hogy sohasem szomorítják és bántják meg egymást.

Egyik fél se kényszerítse a másikat, hogy úgy cselekedjen, ahogyan ő akarja. Ezt nem tehetitek meg, hanem tartsátok meg egymás szeretetét. Az önfejűség megnyilatkozása megsemmisíti az otthon békéjét és boldogságát. Ne engedjétek, hogy házasságotok állandó civakodás legyen. Ha így tesztek, mindketten boldogtalanná lesztek. Legyetek kedvesek a beszédben, gyengédek a tettben és adjátok fel saját kívánságotokat! Vigyázzatok szavaitokra, mert azok nagy befolyást gyakorolnak a jóra vagy a rosszra! Ne engedjétek, hogy hangotok éles legyen! Vigyétek életetekbe a Krisztushoz való hasonlóság jóillatát.

Mutassátok ki a szeretetet szavakban és tettekben! - Sokan a szeretet kifejezését gyengeségnek tekintik és olyan tartózkodást tanúsítanak, amely elriaszt másokat. Ez a lelkület megakadályozza a rokonszenv áramlását. Amint a társas és nemes lelkű érzelmeket visszaszorítják, azok elhervadnak, a szív puszta és hideg lesz. Tartózkodjunk e tévedéstől!

A szeretet nem létezhet sokáig kifejezésre juttatás nélkül.

Ne engedd, hogy a veled összekapcsolt szív éhezzen a kedvesség és rokonszenv hiánya miatt! Mindenki inkább adjon mint követeljen szeretetet! Ápoljátok magatokban a nemesebb jellemvonásokat és igyekezzetek meglátni egymás jó tulajdonságait! Csodálatos ösztönzést és örömet jelent, ha értékelnek bennünket. A megértés és megbecsülés arra serkent, hogy igyekezzünk tökéletesek lenni; és a szeretet maga is fokozódik, miközben nemesebb célokra sarkall.

A kölcsönös szeretet és türelem jutalma
A kölcsönös türelem és szeretet nélkül semmilyen földi hatalom sem tud megtartani téged és férjedet a keresztény kapcsolat közösségében. A házasságban való társas kapcsolatod legyen meghitt, gyengéd, szent és emelkedett, amely lelki erőt áraszt életetekbe, hogy az legyetek egymás számára, amit Isten Igéje megkíván. Amikor eléritek azt a lelki állapotot, amit Isten megkíván tőletek, akkor megtaláljátok a mennyet idelent és Istent az életetekben.

Ellen G. White: Boldog Élet c. könyve

Ezeket is ajánljuk


Amit a társad szívesen hall tőled

Élethosszig maradj a házastársadba szerelmes!

Üzenet a pornót néző apámnak


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv A valódi egyesülés egész életen át tartó tapasztalat. - Hogy a házassági kapcsolatban megfelelő...

Közzétette: Nicelife2023. február 2., csütörtök