BUZGÓSÁG AZ IMÁBAN
"Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése." (Jakab 5:16)

Hogyan léphetünk be a buzgó imádság tapasztalatába?Buzgó, állandó ima: "Ha tehát az emberiség Megváltója, az Isten Fia szükségét érezte az imának, mennyivel inkább ismerjük fel mi, bűnös, gyenge emberek annak szükségét, hogy bensőségesen és állandóan imádkozzunk Istenhez. Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét. Kiváltságunk, hogy szüntelenül merítsünk és igyunk határtalan szeretete forrásából. Nem különös-e mégis, hogy oly keveset imádkozunk? Isten mindig kész meghallgatni legkisebb gyermekének is szívből fakadó imáját, és mi mégis oly kevés hajlandóságot mutatunk, hogy Isten elé vigyük kívánságainkat. Miért vonakodnak Isten gyermekei imádkozni, holott tudják, hogy az ima kulcs a hit kezében, amely megnyitja a mennyei tárház ajtaját, ahol a Mindenható kincseinek forrásai vannak felhalmozva?"

Hitből való ima: "A hit nem csupán érzés. Az igazi hit nem előítélet. Csak azok vannak biztonságban az előítéletekkel szemben, akiknek igaz hite van, hiszen az előítélet a Sátántól származó hamis hit. Ha csak alkalmanként beszélünk lelki dolgokról, és ha csupán lelki szomjúság és élő hit nélkül imádkozunk, az semmit sem ér. Az emberek azt hiszik, hogy a hit csupán vélemény, de az igaz hit olyan tranzakció, melynek során azok, akik befogadják Krisztust, szövetséges viszonyba kerülnek Istennel. Az igazi hit: élet. Az élő hit azt jelenti, hogy növekszik életerőnk, elmélyül bizodalmunk, miáltal lelkünk diadalmas erővé válik."

A kitartó kérés értéke: "Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, állhatatosan imádkozzunk. Ha kitartunk a könyörgésben, buzgóságunk erősödik, és még jobban vágyunk arra, amit kérünk. Sok embernek nincs élő hite. Ezért riem látják, hogy Isten milyen hatalmas. Terveznek, de keveset imádkoznak. Nem bíznak igazán Istenben. Azt gondolják, hogy hisznek, pedig csak a pillanat hatása alá kerültek. Nem ismerik fel, hogy mire van szükségük, és hogy Isten kész azt megadni nekik. Ezért nem ismételgetik kéréseiket az Úr előtt. Olyan buzgón és kitartóan kell könyörögnünk, mint az a megszorult barát, aki éjfélkor ment kenyeret kérni. Minél buzgóbban és állhatatosabban kérünk, annál szorosabb lelki egységre jutunk Krisztussal. Több áldást kapunk, mert hitben erősödünk."

Sátán elveszti a csatát: "Ha Sátán azt látja, hogy az a veszély fenyegeti, hogy elveszíti befolyását valamely lélek felett, fokozott erőfeszítéseket tesz, hogy megkötözze őt. De ha a veszélyben lévő lélek kitart, és Krisztus vérének érdemeire hagyatkozik, Urunk meghallgatja hitből fakadó buzgó imáját, és elküldi angyalai felmentő seregét, akik elegendő erővel rendelkeznek ahhoz, hogy megszabadítsák őt. Sátán nem képes megállni az ütközetben, mert fél és megremeg Krisztus hatalma és dicsősége előtt. A buzgó ima hangjaira Sátán egész serege megrendül."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
"Szerető Jézus, közülünk sokan csaknem hitetlenek. Alig van élő hitünk az imát meghallgató, megválaszoló, csodatévő Istenben, ezért olyan ritkán látjuk Isten hatalmas kezének megnyilatkozásait közöttünk. Milyen bátorító, erőt adó és hitépítő dolog, ha a Te példádról olvashatunk. Te rendszeresen, buzgón és kitartóan imádkoztál az Atyához, és megerősödtél, mivel az imát fontosabbnak tartottad az éjszakai alvásnál is. Kérünk, segíts nekünk Lelked által, hogy megtanulhassuk: mit jelent a kitartó, állhatatos és őszinte ima, amit kifejeztünk mind szavainkkal, mind hitünkkel."

Az állhatatos hitben elmondott ima valóban megmozgatja Isten kezét. Imádkozzunk úgy, hogy megláthassuk és örvendezhessünk abban, hogy Isten meghallgatja az imát, válaszol rá, és csodákat tesz bennünk és általunk.