MEGLÁTNI AZ Ő ORCÁJÁT
"Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják." (Máté 5:8)

Hogyan nyerhetjük el a szív tisztaságát, ami nélkül lehetetlen megtalálni Istent?Krisztus követése által: "Amint Isten tiszta a maga területén, úgy az ember is legyen tiszta a magáén. Ez pedig akkor következik be, ha Krisztus, a dicsőség reménysége kialakul benne, mert így az ember követi Krisztus életét, és visszatükrözi az Ő jellemét."

A Szentlélek szívünkben és otthonunkban: "Ahhoz, hogy megtisztulhassanak és tiszták is maradhassanak, az embereknek rendelkezniük kell a Szentlélekkel szívükben és otthonukban. Ha volt valaha idő, amikor szükségünk volt arra, hogy Isten Lelke munkálkodjon szívünkben és életünkben, az most van. Hagyatkozzunk erre az isteni erőre, hogy képesek legyünk szent és engedelmes életet élni."

Krisztus uralkodása: "Miközben együtt munkálkodunk a Nagy Tanítóval, szellemi erőink fejlődnek. Lelkiismeretünk isteni vezetés alá kerül, Krisztus egész lényünket uralma alá vonja. Új és gazdag gondolatokat kapunk, az értelem világossággal, az akarat céltudatossággal, a lelkiismeret érzékenységgel, a képzelőerő pedig tisztasággal telik meg."

Tiszta szív már itt: "Isten városába nem juthat be semmi tisztátalan. Minden lakójának már itt tiszta szívűnek kell lennie. Aki Krisztustól tanul, az mindinkább megveti a hanyag magaviseletet, az ízléstelen kifejezéseket és tisztátalan gondolatokat. Kinek szívében Krisztus lakozik, annak gondolkozásában és erkölcsében tisztaság és nemesedés fog megnyilatkozni."

Szemléljük Krisztust: "Ha be akarunk lépni Isten városába, és látni akarjuk Jézust teljes dicsőségében, akkor már ma hozzá kell szoknunk, hogy szemléljük Őt a hit szemével. Krisztus szavai és az Ő jelleme gyakran legyen gondolataink és beszédeink tárgya, és minden nap különítsünk el egy bizonyos időt arra, hogy e szent témakörről imádkozó szívvel elmélkedjünk."

Növekedjünk képmására: "Ha Krisztust szemléljük, nagyszerűbb és tisztább képet kapunk Istenről, és eközben jellemünk átalakul. A jóság és az embertársaink iránti szeretet természetünkké lesz. Miközben egyre jobban hasonlítunk Istenhez, egyre többet tudunk felfogni belőle."

Éljünk Isten jelenlétében: "A tisztaszívűek már ebben az életben is Isten jelenlétének tudatában élnek, az eljövendő örökkévalóságban pedig Istent szemtől szemben látják majd, miként Ádám együtt járt és beszélt az Úrral Éden kertjében."

Színről színre látjuk Őt: "Most úgy szemléljük Isten jellemét, mint tükörben, mely visszatükröződik a természetben és az emberekkel való bánásmódjában, de akkor majd színről színre fogjuk Őt látni."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Ha "ÉN"-ünket megfeszítjük, edényünket megüresítjük a büszkeségtől, a testiességtől és a bűntől, akkor Krisztus beköltözik. Valósággá válik "Krisztus bennünk, a dicsőség ama reménysége" (Kol 1:27). Ennek eredményeként lelkiismeretünk megújul, elménkbe gazdagon áradnak a tiszta gondolatok és érzések, akaratunk pedig csak azt teszi, ami helyes és tiszteletre méltó. Eletünkben és otthonunkban természetessé válik a rend és a tisztaság. Természetesen árad belőlünk az isteni szeretet és együttérzés. Ha Krisztus jelleme, mint tükörből, visszatükröződik belsőnkből, akkor rólunk is azt mondják gyermekeink, mint Charles D. Brooksról: "Életemben soha nem hallottam, hogy apám felemelte volna hangját, szitkozódott volna, elvesztette volna türelmét és becsapta volna az ajtót." Ez történik velünk is, amikor megtisztulunk, újjászületünk, s amikor Krisztus állandó lakosa lesz bensőnknek.