HOGY MEGISMERJELEK TÉGED
"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent,
és akit elküldtél, a Jézus Krisztust."
(János 17:3)

Hogyan lehet személyes tapasztalatommá Jézus üdvösséget jelentő ismerete?Az írás tanulmányozása által: "A Szentírás az igazság tökéletes zsinórmértéke, ezért a nevelésben a legfőbb helyet kell biztosítanunk számára. Ha olyan nevelésben akarunk részesülni, amely méltó Isten nevére, akkor meg kell ismernünk Istent és a megváltó Krisztust úgy, ahogyan a Szentírás kinyilatkoztatja. Mivel Isten jellemének tökéletességét szemlélik, ezért elméjük megújul és lelkük átalakul Isten képmására. Milyen nevelés lehet ennél magasabb rendűbb? Melyik nevelés lehet egyenrangú vele? Isten eszménye magasabb, mint ahova a legszellemesebb emberi gondolat elérhet. A kegyesség, az Istenhez való hasonlóság a cél, amit el kell érnünk."

Tapasztalati ismeret: "Vajon ismerjük-e Istent úgy, ahogyan ismernünk kellene Őt? Milyen vigaszt és örömet jelentene nekünk, ha naponta megtanulnánk azt a leckét, amit Isten szeretne megtanítani velünk? Tapasztalatból kell Őt ismernünk. Ezért igen hasznos lenne, ha több időt töltenénk csendes imában, hogy személyes közösségbe kerülhessünk mennyei Atyánkkal."

A lélek újjáteremtése Isten képmására: "Mindazoknak, akik üdvözülnek, meg kell ismerniük Istent úgy, ahogy Krisztus kinyilatkoztatja számunkra. Olyan ismeret ez, ami átformálja a jellemet. Ez az ismeret, ha befogadjuk, a lelket Isten képmására alakítja át. Olyan lelki erőt kölcsönöz lényünknek, mely isteni eredetű ... Isten azt akarja, hogy követői olyanok legyenek emberi természetükben, mint amilyen Jézus volt. Az Ő ereje által olyan tiszta és nemes életet kell élnünk, mint amilyet Megváltónk élt.' "

A próféciák tanulmányozása: "Tanulmányozni kell a próféciákat és össze kell vetni Krisztus életét a próféták írásaival. Ő újra meg újra azonosította magát a próféciákkal. Azt mondta: ezeket rólam írták, ezek rólam tesznek tanúbizonyságot. A Biblia az egyetlen könyv, mely pozitív leírást tartalmaz Krisztus Jézusról, és ha minden emberi lélek mint tankönyvet kutatná és engedelmeskedne útmutatásainak, akkor egyetlen léleknek sem kellene elvesznie."

Az Igéből élet fakad: "Az a teremtő energia, amely létrehozta a világokat, Isten szavában van. Ez az Ige erőt ad, életet teremt. Minden parancsa ígéret, amelyet ha az akarat magáévá tesz és a lélek elfogad, akkor a Végtelen életet viszi magával. Átformálja természetünket, és lelkünket Isten képmására újjáteremti."

Beszélgetni Istennel: "Ha állandóan az Urat nézzük, és hálaadó, dicsőítő szívünket hozzá emeljük, vallási életünk mindig élénk lesz. Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és Ő maga mondja el nekünk titkait."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Másképpen nem ismerhetjük meg sem Istent, sem az Ő tervét életünkkel kapcsolatban, csak úgy, ha buzgó ima, bibliatanulmányozás, Krisztus élete feletti elmélkedés, valamint a Szentlélelekre való figyelés által naponta bensőséges kapcsolatba kerülünk Vele. Krisztus a példaképünk. Imádkozó élete következtében képes volt szeretettel viszonyulni az emberekhez akkor is, amikor megcsúfolták, megalázták, leköpték, megverték, és végül keresztre feszítették. Képesek vagyunk-e hasonló magatartást tanúsítani? Ha Krisztus életéről elmélkedünk, toleranciaszintünk növekszik, és megtanuljuk, mit jelent türelmes, kedves, megbocsátó és szerető embernek lenni, így alakulunk át Krisztus képmására.