HOGYAN FELEL ISTEN IMÁINKRA?


"És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam."

(Ésaiás 65:24, Lásd még: Dániel 9:23-at!)

Hogyan válaszol Isten az őszinte imára?

Mindig javunkra válik: "Kérjetek, majd ismét kérjetek és megadatik nektek. Kérjetek alázatosságot, bölcsességet, bátorságot és hitbeli növekedést. Minden őszinte imára érkezik válasz. Lehet, hogy nem úgy jön, ahogy szeretnénk, vagy akkor, amikor látni akarjuk, de megérkezik úgy és akkor, ahogy és amikor a mi szükségleteinknek legjobban megfelel. Isten nem mindig elvárásaid szerint válaszol a magány, a gyengeség és a próbák között elhangzó imákra, de mindig a javadra teszi ezt."

A lelki élet megerősítése: "Amikor Krisztus érdemei által törekszünk a mennyre, lelki életünk fejlődik. Jézusra, mint hitünk szerzőjére és bevégzőjére tekintve erőről erőre, győzelemről győzelemre jutunk, mert Isten kegyelme Krisztus által elkészítette teljes üdvösségünk."

Tettekre indítva: "Jézus nem azért mondja: kövessük Őt, hogy azután magunkra hagyjon bennünket. Ha életünket az Ő szolgálatára rendeljük, soha nem kerülhetünk olyan helyzetbe, melyben Isten nem gondoskodott már előre szükségleteinkről. Bármilyen helyzetben legyünk is, biztos vezetőnk van, aki mutatja utunkat: 'mert amit könyörgésetekben kértek, higgyétek és megadatik néktek.' "

Aggodalmaink lecsendesítése: "Szedjétek össze minden erőtöket és nézzetek fel, nem pedig le, nehézségeitekre, és akkor soha nem bátortalanodtok el az úton. Hamarosan meglátjátok Jézust a felhők mögött, amint kinyújtja kezét, hogy segítségetekre siessen. És csak egyetlen dolgot kell tennetek: egyszerű hittel ki kell nyújtanotok kezeiteket és engednetek kell, hogy Ő vezessen titeket."

A bűnbocsánat bizonyossága: "Minden őszinte Úrhoz fordulás maradandó örömöt hoz az életbe. Az embert örömmel töltheti el az a tudat, hogy Isten megbocsátotta bűneit és a bűnbocsátó mennyei Atya körülveszi dicsőségével. Bekötözi sebeit, megtisztítja bűneitől és az üdvösség ruhájába öltözteti."

Mennyei társunk: "Jézus, a menny fenséges Ura társul szegődik mindazok mellé, akik hozzá jönnek terheikkel, gyengeségeikkel és gondjaikkal. Az a kiváltságunk, hogy naponta nyugodt, közvetlen és boldog közösségben lehetünk Jézussal."

Isteni gondviselés: "Imádkozz hittel és az Ő gondviselésének titka megadja a választ."

Krisztus, mint saját kéréseit mutatja be imáinkat: "Amikor Isten gyermeke a kegyelem királyi székéhez járul, egyszersmind a nagy Ügyvéd ügyfelévé lesz. Abban a pillanatban, amikor bűnbocsánatot kér, Krisztus azonosul ügyével és úgy tárja az Atya elé kéréseit, mintha azok az Ő kérései lennének."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Isten megígérte, hogy meghallgatja hitből való imáinkat, ha kezünk és szívünk tiszta lesz. Ha ez nem következik be, akkor kérjünk alázatosságot, bölcsességet, bátorságot, türelmet, hitbeli növekedést, hogy megtudhassuk, miért is imádkozzunk. Amikor fáradtak, magányosak, csüggedtek, csalódottak, túlterheltek vagyunk és nem látunk kiutat, és amikor úgy érezzük, hogy az emberek nem értenek meg, hogy problémáink elárasztanak bennünket, akkor nézzünk fel Egyszerű gyermeki imában forduljunk a menny felé és fogjuk meg szerető, gondoskodó Istenünk kezét és mondjuk ezt: "nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem". Ha kezünk és szívünk egyesül Istenével, Ő ezt mondja nekünk: "nem hagylak el téged". És mi bízhatunk benne. Akkor is higgyünk neki, amikor a látszat ellene szól.