A GYÓGYULÁSÉRT MONDOTT IMA


"Szenved-é valaki közöttetek? Imádkozzék."
(Jakab 5:13)

Vajon a mi Urunk és Mesterünk ugyanolyan gyógyító ma is, mint földönjártakor volt?Krisztus ma is nagy Orvos: "A mi Urunk Jézus Krisztus úgy jött e világra, mint az emberek fáradhatatlan szolgája. Magára vette gyengeségeinket, viselte betegségeinket, hogy az emberiség minden szükségletét kielégíthesse ... Egészségben és betegségben, Ő a mi mentsvárunk, 'Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt' (Zsolt 103:13). Isten ma éppen olyan kész visszaadni a betegek egészségét, mint akkor volt, amikor a Szentlélek a zsoltárt adta a szerző szájába. Krisztus éppolyan együttérző orvos ma, mint amilyen volt földi szolgálata idején. Benne van balzsam minden betegségre és gyógyító erő minden gyengeségre."

A gyógyulás forrása: "Isten minden emberi lénnyel kapcsolatos vágya fogalmazódik meg az alábbi igékben: 'Kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek' (3Jn 2). 'Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged' (Zsolt 103: 3-4)."

Szükség van az Istennel való együttműködésre: "Az orvosnak meg kell tanítani a beteget arra, hogy együtt kell működnie Istennel gyógyulása érdekében. Tudja, hogy a természet törvényei éppen úgy, mint a Tízparancsolat előírásai mennyei eredetűek, s az egészség csak akkor állítható helyre és őrizhető meg, ha az ember engedelmeskedik ezeknek a törvényeknek. Sok olyan szenvedőt lát, akik helytelen életmódjuk következtében kerültek ebbe a helyzetbe, és akik egészsége helyreállítható volna, ha megtennék azt, amit saját gyógyulásuk érdekében tenniük kell. Meg kell tanítani őket arra, hogy minden, ami rombolja fizikai, szellemi és lelki erejüket, bűn, és hogy az egészség biztosításának feltétele, hogy az ember engedelmeskedjen azoknak a törvényeknek, melyeket Isten az emberiség javára alkotott."

Vedd igénybe a gyógyszereket: "Azok, akik gyógyulásért imádkoznak, ne hanyagolják el azokat az eszközöket, melyek elérhető közelségben vannak hozzájuk. Nem jelent hitetlenséget, ha az ember felhasználja azokat a gyógyító eszközöket, melyeket Isten biztosított számára azért, hogy csökkentsék fájdalmaikat és segítsék a természetet a helyreállítás munkájában. Isten tette lehetővé számunkra, hogy megismerjük az élet törvényeit. Isten úgy helyezte el ezeket az ismereteket, hogy elérhessük és felhasználhassuk őket. Ezért minden rendelkezésünkre álló eszközt igénybe kell vennünk az egészség helyreállításáért, együttmunkálkodva a természet törvényeivel."

Isten célja a betegségekkel: "Sok olyan betegség van, amit - bölcsessége folytán - Isten engedett meg azért, hogy közelebb vonjon bennünket kegyelme trónjához."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Megváltoztathatatlan fizikai és lelki törvények vannak életünkben. Amilyen mértékig engedelmeskedünk ezeknek a törvényeknek, olyan mértékig reménykedhetünk abban, hogy áldást merítünk. Ha gázolajat töltünk benzinmotorba, mi történik gépkocsinkkal? Sajnos, gyakran sokkal kevesebb figyelmet szentelünk a bennünk lévő természeti törvények megismerésére és követésére, mint amennyit gépkocsinkra. Isten csodálatosan alkotott meg bennünket. Ha tökéletes egészségre törekszünk, vissza kell térnünk az édeni táplálkozáshoz. Ha meg akarjuk ismerni az egészséges életmód bibliai elveit, tanulmányozzuk azoknak a keresztény szerzőknek a műveit, akik élethivatásuknak tekintették ezeknek az elveknek a bemutatását.