JELT KÉRNI

"Jézus ezt mondta neki: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél;
boldogok, akik nem látnak, és hisznek."(János evangéliuma 20. fejezetének 29. verse)

Biztonságos dolog-e jelekért imádkozni?Kerüld a bizonytalan jeleket! "Isten nem munkálkodik ötletszerűen. Keresd Őt komoly imában. Befolyásolja az értelmedet, és kifejezi a jóváhagyását. Isten népét meg kell tanítani arra, hogy ne bízzon az emberi sejtésben és bizonytalan jelekben, mint olyan eszközökben, amelyeken keresztül Isten kinyilatkoztatja az övéire vonatkozó akaratát."

Meg van írva: "Jézus az Írás szavaival válaszolt Sátánnak. 'Meg van írva!' (Máté evangéliuma 4. fejezetének 4. verse) Ezt mondta. A küzdelemben Isten szava volt a fegyvere. Sátán csodát követelt Krisztustól az istenségének jeleként. Ám a csodánál nagyobb szilárd bizalom, az 'így szól az Úr' volt az a jel, amelyet nem lehetett vitatni. Amíg Krisztus ezt az álláspontot fenntartotta, a kísértő nem győzhette le."

Isten szava a vezetőnk: "Az örökkévaló Isten szava a mi vezetőnk. E szó által leszünk bölcsek az üdvösségre, ezért e szó legyen szüntelenül a szívünkön és az ajkunkon. A 'Meg van írva' legyen a horgonyunk. Azok, akik Isten szavát teszik a vezetőjükké, megismerhetik az emberi szív gyengeségét. Mivel a szívük szüntelenül imádkozó szív, rendelkeznek a szent angyalok vezetésével."

Bizonytalan vezetők: "Az érzés és a benyomás nem biztos jele annak, hogy valakit az Úr vezet. Sátán is adhat a gyanútlan embernek érzést és benyomást. Ez nem biztos vezető. Mindenkinek alaposan meg kell ismernie a hitünk bizonyságát, és komolyan kell tanulmányozni azt, hogyan ékesítheti fel a hitvallását, és hogyan teremhet gyümölcsöt Isten dicsőségére.

Ne kövessünk emberi tervet! "Nem hagyatkozhatunk a véletlenre Isten művében és az Ő népének vezetésében. Ne feledjük, hogy a gondviselése az élet minden helyzetét irányítja, és az Ő művének és népének fontos és sorsdöntő kérdésében nincs helye bizonytalanságnak. A Krisztusba vetett hitünket nem cserélhetjük fel emberi tervvel és elgondolással. Akik hisznek benne, nem bízzák a véletlenre a kötelességük megértésének ügyét. Istennek nem válik dicsőségére az ilyen kísérlet."

Krisztust Isten akarata vezette: "Mielőtt a Földre jött, a tervet és minden részletét tökéletesen elrendezte. Mégis, az emberek között jártában lépésről lépésre az Atyja akarata igazgatta. Nem habozott, hogy cselekedjen-e a megjelölt időben. Ugyanilyen engedelmesen várt, amíg az idő eljött."

Figyelmeztetés: "Egyesek által, a gonosz emberek alkotta jelek által nyilatkoztatta ki magát, hogy bizonytalanná tegye Isten akaratának felismerését. Megmutatták nekem, hogy ez olyan káprázat, amely ellentétben van az Úr akaratával."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
Ha Isten akaratára hagyatkozunk, ahogy azt az Ő szavában kinyilatkoztatta, soha nem ingunk meg. A bennünk lakozó Szentlélek erőt, vezetést és bizonyságot ad, s így meggyőződünk Isten akaratáról az életünkben. Isten kedvét leli abban, ha bízunk a vezetésében. Ő sokkal készségesebb erre, mint ahogy mi adunk jó ajándékot a gyermekeinknek. Nem az a kérdés, hogy Ő vezet-e, hanem az, hogy mi figyelünk-e rá.

"Atyánk! Segíts, hogy hinni tudjunk abban, te meghallgatod a szívből jövő és hitből fakadó imánkat."