AZ ANYÁK IMÁJA

"És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége." (Ésaiás 54:13)

Mit tehetek azért, hogy felkészítsem gyermekeimet az örök életre?

A menny hallja az anyák imáját: "Amikor Jézus keresztsége után térdet hajtott a Jordán partján és imádkozott az emberiségért, megnyílt a menny, és Isten Lelke mint galamb alászállott, és egy mennyei hang hallatszott: 'Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm.' Mit jelent ez neked? Azt jelenti, hogy a menny nyitva áll imáid előtt. Azt mondja, hogy Isten elfogadott a Szerelmesben. A kapuk nyitva állnak minden anya előtt, aki terheit az Úr lábai elé helyezi. Krisztus emberi kezével magához ölelte az emberi nemet, isteni kezével pedig megragadta a végtelenség trónját, s így összekötötte az embert Istennel, a földet a mennyel."

Drága kiváltság: "Bátorító tanulság ez az anyáknak, mindenkor: miután megtették a tőlük telhető legjobbat gyermekeikért, Jézushoz hozhatják őket. Még az anyák karján nyugvó csecsemők is drágák az Ő szemében. Elfogadja és megáldja őket, békét, reményt és boldogságot ad mind az anyáknak, mind a gyermekeknek. Ez az a drága kiváltság, amit Jézus minden anyának adott."

A keresztény anyák imájának gyümölcsei: "Mindenek Atyja nem hagyja figyelmen kívül a keresztény anyák imáit. Nem fordul el tőletek, és nem hagy benneteket sem tieiteket Sátánnal egyedül birkózni a végső küzdelem nagy napján. A ti feladatotok, hogy hűségesen és egyszerűen munkálkodjatok és Isten elvégzi a munkát a ti kezeitek által. A földön beteljesített életmű elismerésre kerül a mennyei udvarban, mint jól végzett munka. A szülők kimondhatatlan örömmel szemlélhetik majd, amint gyermekeik átveszik a koronát, a ruhát és a hárfát."

Maradandó befolyás: "Az imádkozó, Istenfélő anya befolyása örökké tart. Meghalhat, de munkája fennmarad."

Felhívás imára: "Ha volt idő, amikor minden otthonnak imádság házának kellett lennie, az most van ... Szülők komoly, buzgó ima által vonjanak kerítést gyermekeik köré. Teljes hittel kérjék, hogy Isten maradjon velük, s akkor a szent angyalok megőrzik őket és gyermekeiket sátán gonosz hatalmától ... Kérjék a szülők Isten vezetését munkájukban. Ha elé járulnak térdeiken, világosan megérthetik felelősségük nagyságát, és odaszán-hatják gyermekeiket annak, Aki soha nem hibázik a tanácsban és a vezetésben."

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLATOK
Hála legyen Istennek az anyák komoly, őszinte, szívből jövő imáiért, akik képesek osztozni gyermekeik tapasztalataiban, szívfájdalmaiban, szomorúságaiban, próbáiban és kísértéseiben. Van valami végtelenül szerető, kedves és együttérző dolog az anyai szívben. Köszönet Istennek, hogy így alakította ezt. Az anyai szeretet által Isten szeretete már születésünk előtt megnyilatkozik, és én áldom Istent a szerető anyáért a végtelenül kedves együttérző és megbocsátó angyalért, az én feleségemért, akit adott nekem.

Azért vagyok ott, ahol vagyok, mert ők szívből imádkoztak, és sok Könnyet hullattak értem. Tiszteljük anyáinkat és feleségeinket, és fejezzük ki elismerésünket kedves szavakkal és cselekedetekkel, például azzal, hogy rendszeresen viszünk nekik virágot. Köszönet Istennek, hogy Ő kinyilatkoztatta együttérző és gondoskodó szeretetét édesanyánk, feleségünk és leányaink által. Férfiak, tiszteljük őket.