A BÖRTÖNMISSZIÓ MEGSZÜNTETÉSÉT KÖVETELIK

Az amerikai Vallásmentességért Alapítvány alapvető célja, hogy a vallásgyakorlás helyszíne kizárólag a gyülekezeti helyekre és a hitben élők otthonára korlátozódjon. Az Alapítvány jelenleg azt követeli, hogy a Vallásszabadságért felelős kormánybiztos szüntesse meg Wisconsin államban a börtönlakók hitoktatását.A louisianai Angola város börtönében 22 évvel ezelőtt két helyi szervezet összefogásának eredményeképpen elindult egy négyéves bibliaiskolai oktatási program, melynek keretében az elítéltek hittudományi képzésben részesülnek és erről oklevelet is kapnak. A négyéves program befejezése után a fogvatartottak jogosultak lesznek a többi elítélt számára - akár más börtönben is - hirdetni az Igét és szolgálatot ellátni.

A Vallásmentességért Alapítvány "Átalakítás program"-nak nevezi kezdeményezését, amelynek jogi alapját meglátásuk szerint az Egyesült Államok Alkotmánya első módosításának záradéka jelenti. Több vezető politikusnak megküldték programjukat, melyben kifejtették, hogy meglátásuk szerint a fogvatartottak érdekét jobban szolgálja a vallásmentes nevelés.

Az Alapítvány a börtönben működő Bibliaiskola azonnali felfüggesztését és megszüntetését követeli és kéri a Vallásszabadságért felelős kormánybiztost, hogy tegyen meg mindent, hogy a jóvőben semmi ilyen jellegű börtön misszió ne működhessen. Colin McNamara, az Alapítvány ügyvédje számos törvényből idézett, amely megtiltja az állami szereplők számára, hogy a vallási tevékenységekben való részvételt kötelezővé tegye vagy azt bármilyen előnyhöz kösse.

Az Egyesült Államokban veszélybe került a börtönmisszió


Tizennégy államban működik a Wisconsinban üzemeltett Bibliaiskolához hasonló oktatási program. Az angolai büntetésvégrehajtási intézet igazgatója, BurlCain számos más börtönben vett részt a program kiépítésében és működésének biztosításában. Cain munkájának köszönhetően Angolában, Amerika "legvéresebb" börtönének tartott intézetében a keresztény szolgálat működése óta drasztikusan csökkent az elítéltek közötti erőszak Az angolai változás arra késztetett más államokat, hogy hasonló programot indítsanak be ők is a helyi büntetésvégrehajtási intézetekben.

"Az első elindult osztályba beiratkozott 25 diák közül 18 közepes vagy minimális biztonságú állami börtönbe került át, hogy keresztény szolgálatot teljesítsen. Békével teljes, reményteli jövőnek néznek elébe. Mielőtt visszakerülnének a társadalomba, előtte számos más fogvatartott társuknak akarják megmutatni az egyetlen utat és az igazságot, ugyanolyan reményt és békét adva ezzel nekik, mint amit ők is megtapasztalhatnak! Ez az igazi előny, amihez jutnak!"


Ezeket is ajánljuk


Mit gondolnak a tizenévesek Jézusról?

4600 ember válaszolt az evangéliumra thaiföldön

Tízezrek dicsérték Jézust az ukrán utcákon