AZ ÉSZAK-KOREAI NŐ KERESZTSÉGE

Egy észak-koreai keresztény nő Kínába menekült egy jobb élet reményében, melynek köszönhetően megkeresztelkedhetett.A nő, akit a Nyitott Ajtók Szervezet "Bon-Hwa"-ként azonosított, több mint két évvel ezelőtt elmenekült az elnyomó országból. A szervezet partnereinek segítségével Bon-Hwa menedéket talált egy biztonságos házban, és részt vett az első Nőktől nőkig elnevezésű titkos összejövetelén.

Ezen a találkozón Bon-Hwa megismerte Jézust, és úgy határozott,
hogy szeretne megkeresztelkedni Krisztusban.

"Annyira izgatott lett a szíve és annyira szeretett volna megkeresztelkedni, hogy tovább nem tudott várni!" - mondta az őt keresztelő, Nyitott Ajtók Szervezethez tartozó lelkész.

Mivel az észak-koreaiak keresztelése illegális és veszélyes, ezért Bon-Hwa, a lelkész és még néhány társuk elutaztak egy kellően távoli helyre. A Szervezet munkatársa Bon-Hwa keresztségét szent pillanatként írta le. A lelkész imádsággal kezdte a kis szertartást és megkeresztelte a menekültet, azután közösen elmondták az apostolok hitvallást.

"Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. hiszem a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen."

Egy észak-koreai keresztény nő Kínába menekült egy jobb élet reményében, melynek köszönhetően megkeresztelkedhetett


"Tartanom kellett magam, és a szertartás menetére kellett összpontosítanom. De legszívesebben én is hangosan sírtam volna. Nagyon szép pillanat volt és óriási kiváltság, hogy ilyen körülmények között megkereszteltem egy észak-koreai hívőt." - mondta a lelkész.

Keresztelése óta Bon-Hwa megtanulta a 118. Zsoltárt, a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét és a Biblia más fejezeteit. Tisztában van azzal a kockázattal, hogy a hite kinyilatkoztatása következményekkel járhat, és bármikor letartóztatható, ám reményét Jézusba helyezi.

Az Észak-Koreában élő keresztények többsége nem meri felvállalni nyíltan a hitét, mivel az rendkívül veszélyes. Ehelyett nagyrészt megtartják a hitüket maguknak vagy közvetlen családjuknak. De még így is, veszélyben vannak. Észak-Korea korábban letartóztatta a dél-koreai és amerikai misszionáriusokat, akik állítólag titkos egyházi gyülekezetek felépítését kezdeményezték.

A Nyitott Ajtók Szervezet szerint tavaly minden nap átlagosan nyolc keresztényt öltek meg hitük miatt. Ezen felül naponta 23 keresztényt megerőszakoltak vagy szexuálisan zaklattak a vallása miatt. A nonprofit szervezet jelentése szerint 182 templomot vagy egyházi épületet romboltak le, és 276 keresztény otthonát felgyújtották vagy megsemmisítették. A Szervezet szerint minden nyolcadik keresztény olyan helyen él, ahol üldöztetésnek vannak kitéve azért, mert hisznek Jézus Krisztusban.


Ezeket is ajánljuk


Karácsonyi indiai támadások

Közös nyilatkozat az egységről

A pakisztáni törzs, amely Jézus felé fordult