FERENC PÁPA A HOMOSZEXUÁLISOKRÓL

Ferenc pápa elfogadó hozzáállása közismert a homoszexualitás kapcsán, de a róla szóló új dokumentumfilm feltárja, hogy milyen módon támogatná az azonos nemű párok jogait.

A "Francesco" című dokumentumfilmet nemrég mutatták be Rómában, melyben megismerhetjük, hogy Jorge Mario Bergoglio hogyan lett a katolikus egyház feje és miként vélekedik a Vatikán államot érintő szuverén kérdésekről.

A filmben Ferenc pápa megismételte, hogy az L.M.B.T. (Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok, Transzneműek) közösség tagjait is Isten gyermekeinek tekinti. Meglátása szerint a homoszexuális embereknek joguk kell legyen ahhoz, hogy családban éljenek, valamint Isten családjához tartozzanak.

"Emiatt senkit sem szabad kiutasítani vagy szenvedésre késztetni. Bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó törvényre van szükség, hogy ily módon jogilag védettek lehessenek." - hangzott a meghökkentő kijelentés.

A pápa észrevételei nyilvánvalóan eltérnek a hagyományos, keresztény értékektől és elődeinek ebben a témában tett kijelentéseitől. Noha korábban is együttérzését fejezte ki az egyház LMBT hívei iránt, ez az első alkalom, hogy nyilvánosan kifejezi támogatását ennek kapcsán.

Míg Ferenc 2010-ben Buenos Aires érseke volt, ellenezte az azonos neműek házasságának legalizálására irányuló erőfeszítéseket, "Isten tervének megsemmisítésére tett kísérletnek" nevezve. 2010 óta a pápa fokozatosan szókimondóbbá és támogatóbbá vált a homoszexuálitással kapcsolatban. A pápa egyszerre kap dicséretet és feddést, miközben hírességek, politikusok és katolikus társak a különböző közösségi oldalakon fejtik ki gondolataikat a kérdésben. Ellen DeGeneres megköszönte Ferenc pápának, hogy "olyan szeretettel látja őket, mint amilyenek valójában".

Az ország legnagyobb protestáns felekezetének vezetői úgy nyilatkoztak, hogy a Szentírás - és nem a pápa szavai - határozza meg, mi igaz a házasság és a szexualitás kapcsán.

A róla szóló új dokumentumfilm feltárja, hogy milyen módon támogatná az azonos nemű párok jogait.

A Katolikus Hírügynökség szerint Ferenc pápa kijelentésében "nem tagadta és nem kérdőjelezett meg semmilyen doktrinális igazságot, amelyet a katolikusoknak vallaniuk vagy hinniük kell. Valójában a pápa csak megerősítette az egyház tanítását a házasságról. Ferenc pápa dokumentumfilmben tett kijelentései nem jelentenek hivatalos pápai tanítást. Míg a pápa minden ember méltóságának megerősítésére és minden ember iránti tiszteletre való felhívása a katolikus tanításokban gyökerezik, a katolikusok nem kötelesek ezen joginak szánt álláspontot támogatni."

J.D. Greear, a Dél-Baptista Gyülekezet elnök lelkésze arra buzdította a keresztényeket, hogy keressék a válaszokat a Bibliában.

"Nem számít, mit mond a pápa, egy lelkész vagy választott tisztviselő. Nem mi határozzuk meg milyen az Istennek tetsző szexualitás vagy család. A Teremtő teszi ezt, és ezzel kapcsolatban az Ő szava kell legyen az irányadó és a legegyértelműbb!" - mondta Greear.

"Baptistaként a szexualitás és a házasság kapcsán a Biblia, azaz Isten élő Igéje az irányadó számunkra." - mondta Floyd. "Csak az lehet az alapvető az életünkben, amiről a Biblia, azaz Isten beszél. A Biblia azt tanítja, hogy a házasság egy férfi és egy nő életen át tartó, elkötelezett szövetsége."

"Más vallások, más nézőpontokat is vallhatnak a házasság, a szexualitás és az élet egyéb kérdései kapcsán. Baptistaként azonban úgy gondoljuk, hogy a Biblia Isten szava, amelyben nincs mellébeszélés. Ezért az egész Szentírás teljesen igaz, csalhatatlan és megbízható. Nem kell semmit hozzáfűznünk, hozzátennünk, beleképzelnünk. Isten tökéletes kincse és útravalója a földi életünkhöz."

Russell Moore, a Déli Baptista Egyház Etikai és Vallási Szabadság bizottságának elnöke szintén arra buzdította a keresztényeket, hogy támaszkodjanak a Bibliára.

"Nem vagyok egészen biztos abban, hogyan is értelmezzem Ferenc pápa szavait, de azt tudom, hogy az egyházak – legyen az katolikus, protestáns, ortodox - 2000 évig egységesen megerősítették Jézus házasságra vonatkozó szavait: a házasság kezdettől fogva férfi és nő közötti hűségen alapuló szövetség kapcsolat (Márk könyve 10:6-8 versek). A Biblia egyértelművé teszi azt is, hogy a házasság olyan rejtély, amely önmagán túlmutat és az evangélium szerint Krisztus és egyházának egyesülését is jelenti (Efézus 5:32). Mindenkivel igazságosan és együttérzően kell bánnunk, beleértve azokat is, akikkel nem értünk egyet, de egyetlen egyháznak sincs felhatalmazása eltérni vagy mást hirdetni mindattól, amiről Krisztus ilyen egyértelműen beszél az Igében." - mondta Moore.

Franklin Graham azt írta közösségi oldalán, hogy a pápa észrevételei, amelyeket a dokumentumfilmben tett "elképzelhetetlenek Isten Igéjének tükrében". Kiemelte, hogy a Szentírásban világosan kinyilatkoztatja Isten az emberiség teremtését és a család fogalmát, mint "a társadalom legalapvetőbb társadalmi egységét. A Biblia azt tanítja, hogy amikor Isten megteremtette az embert, férfivá és nővé alkotta őket, és megáldotta őket." (1Mózes 5:2) - jegyezte meg Graham.

De amikor az ember vétkezett, Isten terve torzult a házasságra és a férfiak és nők közötti szexuális kapcsolatra vonatkozóan, ez maga a homoszexualitás.

"Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban." (Róma 1: 26–27) - írta Graham Pál apostol szavait idézve.

Mindazonáltal Graham hangsúlyozta, hogy Isten szeretete "teljesen befogadó", és hogy a bűnösök úgy jöhetnek hozzá, hogy ha hittel és bűnbánattal fordulnak Fiához, Jézus Krisztushoz, akkor Ő megbocsát. Graham szerint a pápa jóváhagyása a homoszexualitásra vonatkozóan torzítja Isten Igéjét, és degradálja Krisztus megváltó munkáját.

"A Ferenc pápa szerinti homoszexualitás normalizálás megkísérlése azt jelenti, hogy a Szentírás hamis, a bűneink valóban nem számítanak és tovább élhetünk bennük." - magyarázta. "Ha ez igaz lenne, akkor nem lett volna szükség Jézus Krisztus halálára és feltámadására. A kereszt hiábavalóságát jelentené ez. Senkinek nincs joga vagy felhatalmazása arra, hogy elbagatellizálja Krisztus áldozatát."

"Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek." (ApCsel 3:19)

"Azt akarom, hogy mindenki ismerje az igazságot, és megtalálja azt a békét, amely csak abból adódik, hogy életünket teljesen átadjuk Neki és az Ő parancsainak. A meg nem térő, hitetlen szív következménye Isten Igéjében is egyértelmű: az örök halál " - írta Graham.

70 éve független India

Muzulmán és keresztény gyerekek együtt imádkoznak

Akik sebeket kaptak az egyházban