HETVEN ÚJ PRÓFÉTA

"Akkor leszállt az Úr felhőben, és szólt néki, és elszakasztott abból a lélekből, amely volt őbenne, és adta a hetven vén férfiúba. Mihelyt pedig megnyugodott őrajtuk a lélek, menten prófétáltak, de nem többé." (Mózes negyedik könyve 11:25)Az Ószövetség több olyan esetet is feljegyez, amikor a Szentlélek eljövetelét valamilyen természetfeletti tapasztalat vagy megnyilvánulás kísérte. Amikor a hetven vén megkapta ugyanazt a Lelket, amely Mózesben volt, akkor prófétáltak. Hogy ez a prófétálás pontosan mit foglalt magába, azt nem tudjuk, ám teljesen egyértelmű, hogy a hetven személyt Lélekkel betöltekezett vezetőként tartották számon.

Valószínű, hogy ez a tevékenység nem a jövő feltárása volt, hiszen a kijelentések pontosságának bizonyításához hosszú időre lett volna szükség. A hetven férfi alighanem olyan hihetetlen hévvel és világossággal szólta az üzenetet az emberek épülésére, intésére és vigasztalására (lásd: 1Kor 14:3), hogy kétségtelenül világosan megmutatkozott mindenki előtt: ők Isten szavát közvetítik.

Amikor a XVIII. század elején keresztények csoportja — akiket később morva testvérekként ismert meg a világtörténelem - összegyűlt a szászországi Zinzen-dorf birtokán, a Mindenható ismét kitöltötte Szentlelkét a népére. Az imádság, a Biblia-tanulmányozás és az Úr akaratának való teljes odaszánás eredménye egészen nyilvánvalóvá vált Berthelsdorfban 1727. augusztus 13-án. A Lélek akkora erővel töltetett ki az emberekre, hogy alig tudták eldönteni, vajon a mennyben vannak-e vagy még a földön. A hatás olyannyira hihetetlen volt, hogy az adott helytől mintegy 30 kilométernyire dolgozó környékbeli lakosok szintén érezték, amint a Szentlélek betölti az ő életüket is.

Imádság a mai napra
"Uram, segíts nekem felismerni Szentlelkedet, és hogy nyitott legyek Igéd profetikus hangjára! Ha a körülöttem élőkre kitöltetne Lelked, kérlek, adj lelki bölcsességet és készséget, hogy engem is betölthessél, és bátorsággal szóljak rólad!"