ÉRTÉKED KIMONDHATATLAN!

"Az Úrnak Lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat egybehívta az Abiézer házát,
hogy őt kövesse." (Bír 6:34)Egészséges, pozitív énképed van? Gedeon bizony nem rendelkezett ilyennel. Amikor Isten megparancsolta neki, hogy vezesse győzelemre Izraelt, ő tele volt kifogásokkal, amelyek mindegyike kisebbrendűségi komplexusát bizonyította. "Mondta néki: Kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Ímé, az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában." (Bír 6:15) Habár az énkultusznak és az arroganciának nincs helye a keresztény vezetésben, mégis sokszor meglepő, milyen kifogásokat találnak az emberek arra, miért nem engedik Isten Szentlelkének, hogy különleges módon használja őket. "Nekem csak nagyon jelentéktelen pozícióm van a gyülekezetben." "Még nagyon friss keresztény vagyok." "Én nem jártam teológiára." "Én vagyok az egyetlen gyülekezeti tag a családomban." "Még túl fiatal / már túl idős vagyok." "Nagyon zárkózott egyéniség vagyok." A lista pedig csak folytatódik..

Gedeont azonban e kifogások nem mentették fel Isten szolgálatából. Éppen ellenkezőleg: a Szentlélek szállt rá, és ő vezette népe történelmének egyik legdicsőségesebb győzelmére kis seregét. Bírák könyve 6:34-ben a "megszállta" kifejezés szó szerinti jelentése: "felruházta". Gedeon felöltözte a Szentlelket, vagy a Szentlélek öltötte magára Gedeont? Bárhogyan is történt, az eredmény ugyanaz. A Midiánból toborzott hatalmas sereget az Úr legyőzte háromszáz ember által.

A "felruház" kifejezés ismételten felbukkan Lukács 24:49-ben, ahol Jézus így tanácsolja tanítványait: "Ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel." Isten gyakran használ fel művében olyan embereket, akik leértékelik saját magukat. Őket még mindig könnyebben tudja használni szolgálatára, mint azokat a személyeket, akiket megrészegít saját fontosságuk tudata. Ha a magukat lekicsinylők hirtelen megértik: annyira értékesek, hogy Jézus egyedül értük is meghalt volna, és rádöbbennek, hogy lényük a Szentlélek temploma: a hatás kirobbanó lesz. Összetörnek a mítoszok, az ellenséges sereg pedig szétszóródik és vereséget szenved.

Imádság a mai napra
"Uram, köszönöm neked, hogy értéket látsz bennem, és kész vagy felruházni az ellenséget legyőző Szentlélekkel. Segíts ma abban, hogy elfogadjam a teljes győzelmet, amit Jézus által számomra is elérhetővé tettél!"