"MÁS EMBERRÉ LESZEL!"

"Azután eljutsz az Isten halmára, ahol a filiszteusok oszlopai vannak. Mihelyt bemégy az ott levő városba, egy csapat prófétára bukkansz, akik az áldozó halomról jönnek lefelé. Lant, dob, fuvola és citera lesz náluk, ők maguk pedig prófétai révületben lesznek. Akkor megszáll téged is az Úr Lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel." (1Sám 10:5-6; új protestáns fordítás)Mindig csodálatos bizonyságtétel a természetfeletti módon megváltozott személyiség Isten hatalmáról. Ron keresztény otthonban nőtt fel, amelynek legalista légköre miatt elfordult az Örökkévalótól, majd a drogok és alkohol démoni erőinek hatalmába került. Miután fiatal éveit feláldozta ezen az oltáron, Ron újra alárendelte magát a Szentlélek hatalmának. Az egyik szombat délután a kandalló előtt ült nappalinkban, halkan kísért bennünket gitáron, amint gyönyörű keresztény énekeket énekeltünk. Mindnyájan bizonyíthattuk, akik akkor Ron társaságában lehettünk, hogy ő valóban más emberré lett. Ugyanilyen drámai változás mehet végbe mindenki életében.

Talán különösnek hangzik, de amikor Isten megígérte a leendő izraelita királynak, hogy más emberré teszi, Saul nem mutatta jelét annak, hogy gonosz függőségek, büszkeség, kéjvágy vagy erőszakos lelkület tartották volna fogva. Magatartása inkább önbizalomhiányról, bizonytalanságról és alacsony önértékelésről tanúskodott. Ő volt a legmagasabb és leghelyesebb fiatalember egész Izraelben (1Sám 9:2), mégis amikor elérkezett a nagy pillanat, a holmik között elrejtőzve találtak rá (10:22).

Amikor a Szentlélek betöltötte Sault, az Úr radikális változást vitt véghez a férfi életében. Habár a férfi jelentéktelennek látta önmagát (15:17), a Szentlélek hatalmas lelki erővel ruházta fel, hogy vezethesse az új monarchiát. Sajnos azonban mikor elszakadt a Lélektől, éppen a benne végmenő változások miatt omlott össze királysága és az élete is. Saul végül olyan hatalmasnak képzelte magát, hogy úgy gondolta, nem is kell engedelmeskednie Istennek. Lázadása éppolyan veszélyes volt, mint a varázslás (15:23), mert a gonosz seregének soraiba állította őt.

Imádság a mai napra
"Atyám, segíts nekem, hogy a 'nagyság', illetve 'kicsinység' fogalmát hozzád mérve határozzam meg, és ne az alapján, hogy másokhoz hasonlítom magam. Szentlelked által végezd el az 'átméretezést' az életemben, és tégy képessé arra, hogy alárendeljem magam akaratodnak, és néped szolgája lehessek!"