HARAG A LELKÜNKBEN

"Mondta nékik az ammonita Náhás: Úgy szövetséget kötök veletek, ha kivágatom mindnyájatoknak jobb szemét, és tehetem ezt egész Izraelnek gyalázatára. Jábes vénei pedig mondták néki: Engedj nékünk hét napot, hogy követeket küldjünk Izraelnek minden határára; és ha senki sem segít meg minket, akkor kimegyünk hozzád." (1Sám 11:2-6)Amikor a Szentlélek betölti valaki életét, annak nemcsak az üdvösség öröme és bizonyossága lesz a következménye, hanem a gonosz iránti harag is. Mint ahogy az ősi Izraelt ammonita ellensége, úgy akarja a gonosz is megalázni, eltorzítani és megsemmisíteni a keresztényeket. Az ördög a legváratlanabb és legvalószínűtlenebb időpontokban támad, és azzal fenyeget, hogy kivágja a jobb szemünket, és gyalázatot hoz az egész egyházra. Sátán kitűnően ért a becstelen taktikához.

Tony laikus vezetője a helyi gyülekezetnek, ennélfogva gyakran prédikált a közösségnek szombat délelőttönként. Kőműves mesterként szokásához híven leendő megrendelőit így bátorította: "Bízhatnak bennem, hiszen én keresztény vagyok! A brigádom olyan házat fog építeni önöknek, amivel nagyon elégedettek lesznek! Titokban azonban igencsak silány munkát végzett. Mindenütt csalt, ahol csak tudott, és becstelenül bánt a partnereivel. Lelkésze megpróbált vele szeretettel imádkozni, és tapintatosan intette is őt, de Tony nem hallgatott rá. Sőt, feldühödött a prédikátor magatartásán, és mindenféle módon megpróbálta aláásni a szolgálatát. Végül az újságok tudósítottak az esetről, és a tisztességtelen mesterembert a törvény értelmében elítélték. Sok pórul járt megrendelő és az újság olvasói szerint azonban ez az egyház szégyenfoltja lett, és Isten jellemét is tévesen ítélték meg általa.

A Szentlélek haragot kelt bennünk a bűn minden csalárd formájával szemben, mert Ő végérvényesen és örökre rombolónak ítéli a bűnt. Ahogy Saul megküzdött az ammonitákkal, ugyanúgy a Lélekkel telt keresztények is folyton lelki harcok közepette találják magukat. Nem az ember az ellenség, hanem a bűn gonosz elvével kell szembe szállni minden szinten, hogy aztán hallhassuk a hangos győzelmi kiáltást.

Imádság a mai napra
"Uram, segíts felismerni a gonoszt, hogy szembe szegülhessek vele Lelked erejével! Add, hogy haragom a bűn ellen irányuljon, és ne a bűnösök vagy önmagam ellen, hiszen az emberek a te szereteted tárgyai."