A SZENTLÉLEK ERŐTELJES HATÁSA

"Elment oda Nájóthba Rámában. És az Istennek Lelke szállt őreá is, és folytonosan prófétált, míg eljutott Nájóthba Rámában. És levetette ő is ruháit, és prófétált ő is Sámuel előtt, és ott feküdt meztelenül azon az egész napon és egész éjszakán. Azért mondják: Avagy Saul is a próféták közt van-é?" (1Sám 19:23-24)Abban a rámái házban Sault is betöltötte a Szentlélek, mint előzőleg a három hírvivő csoportot is. Egész nap a padlón feküdt Isten hatalmának különös, alázatos bizonyítékaként. Sajnos azonban amilyen drámai volt ez a tiszteletteljes állapot, ugyanolyan mulandó is.

Saultól eltérően, akinek tapasztalata nem eredményezett új és tartós kapcsolatot az Úrral, Ellen Harmon ellenzői közül sokan egységre jutottak céljukban és erőfeszítéseikben Isten hatalmának különleges megnyilvánulása által. "Egy imaórán nem sokkal azután, hogy az egyik testvér vallást tett arról, hogy korábban rossz álláspontot képviselt, olyan nagy erővel tapasztalta meg a Teremtő hatalmát, hogy arca mennyei fénytől ragyogott, és tehetetlenül a földre esett."

Fontos tudnunk, hogy a Szentlélek hatalmának minden korban voltak természetfölötti megnyilvánulásai, amelyek Isten jelenlétét jelezték.

Imádság a mai napra
"Mindenható Istenem, alázattal borulok le a jelenlétedben. Gyengeségben vagy erőben egyaránt tégy képessé arra, hogy olyan pohár legyek, amely túlcsordul a Te felfoghatatlan hatalmadtól!"