A SZELÍDEN HÍVÓ HANG

"A földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. A tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott." (1Királyok könyve 19:12)A Szentlelket néha földrengéssel ábrázolja a Biblia (Apostolok cselekedetei 4:31), időnként pedig tűzzel (2:3); ám mélyen depressziós időszakában Illésnek leginkább arra volt szüksége, hogy finom, suttogó hangon hallja megszólalni a Szentlelket.

A próféta a Kármel-hegyi dicső győzelem után elmenekült, halálos rendeletet adtak ki ellene. Ekkor Illés elkeseredve, kimerülten elbujdosott a Sínai-pusztába, és ott vándorolt szomorúan, önsajnálatba burkolózva, öngyilkos gondolatoktól kísértve. Ha valaki ilyen állapotba kerül, annak nem hangos mennydörgésre, égető tűzre vagy erős szélre van szüksége. Illést megbénította az érzelmi fájdalom, ezért csak egy szelíd, kedves hang szólíthatta meg a szívét. Ez a vigasztaló a Szentlélek hangja volt. Ő biztosította barátját, hogy szolgálata folytatódik, s végül győzelmet arat. A próféta pedig a gyöngéd, szeretetteljes gondoskodásnak ebben a pillanatában született újjá!

Freeman lelkész éppen befejezett egy nagyon sikeres evangelizációs sorozatot a gyülekezetében. Több mint negyvenen keresztelkedtek meg, sok megtérés történt, többen pedig ismét átadták az életüket Jézusnak. Ott egészen legbelül azonban az igehirdető - Illéshez hasonlóan - súlyos csüggedést érzett. Úgy gondolta, hogy az előadások eredményessége talán elhallgattatja a kritikusait, és elszigeteli azoknak csoportját, akik megpróbálták átvenni az uralmat a gyülekezeti bizottságban. De nem így történt, ezért Freeman prédikátor már a lemondását fontolgatta. "Egy kiadós pihenésre van szükséged! — tanácsolta a felesége. - Az elmúlt 6 hétben heti 7 napot dolgoztál, és minden nap 12 órát! Most szakíts időt a pihenésre, a csendes sétákra, az olvasásra, az imára és a családodra! Csak figyeld meg, milyen gyorsan rendbe jössz! Igaza volt! Isten hatalmasan fel tudta használni a későbbiek során ezt a lelkészt, mert hallgatott a Lélek "halk és szelíd" hangjára vagy kedves suttogására.

Imádság a mai napra
"Uram, nyisd meg fülemet, hogy halljam ma a Te szelíd hangodat! Köszönöm, hogy Te nem hagyod magukra a megfáradtakat, hanem erős karoddal átöleled, és visszafordítod őket újra a szolgálat és az öröm felé!"