KÉTSZERES ÁLDÁS

"Mikor általmentek, mondta Illés Elizeusnak: Kérd tőlem, mit cselekedjem veled, mielőtt tőled elragadtatom. És mondta Elizeus: Legyen, kérlek, a tebenned való léleknek kettős mértéke énrajtam." (2Királyok könyve 2:9)Egy csodatévő próféta, Isten hatalmas embere azt kérdezi, mit tehetne érted, mielőtt átadná neked a helyét, hogy folytasd munkáját. Mit kérnél tőle? Pénzt, természetfeletti hatalmat, népszerűséget? Salamon isteni bölcsességre vágyott, és meg is kapta egy csomagban mindazzal együtt, amire még ezen kívül szüksége volt. De miért kérte Elizeus annak a léleknek a kettős mértékét, amely Illésen nyugodott? Miért nem inkább a százszorosát?

A kétszeres rész nem azt jelentette, hogy duplán annyit, mintha a Szentlelket valamilyen mértékegységgel mérni lehetne! Nem, ez a kérés azt jelentette, hogy Elizeus az elsőszülött fiú jogát kéri (Mózes ötödik könyve 21:17). Annak elismerését óhajtotta, hogy Ő valóban Illés lelki örököse lehessen. Természetesen Illés nem választhatta ki saját utódját. Csak az Örökkévalónak van erre hatalma. Az idős próféta tehát nem tett semmilyen harsány ígéretet, hanem egy olyan megoldást javasolt, miszerint hagyják a végkifejletet az Úrra. Ritka eset az, amikor Isten hatalmas szolgájának a nyomdokaiba egy ugyanolyan kiváló utód lép. Általában az történik, hogy az Atyának egy újabb munkát kell kezdenie más körülmények között.

A chicagói Moody Biblia-intézetben megnéztem Dwight L. Moody, az evangelizátor életnagyságú képét, akit Isten hatalmasan használt fel a szolgálatára, hogy milliók előtt hirdethette a Jézusról szóló örömhírt. Amikor Moody meghalt, mások átvették a prédikációit, és szóról szóra ugyanazt adták elő a közönségüknek. Hozzá hasonló lelkesedéssel beszéltek és imádkoztak azért, hogy éppen úgy töltse be őket a Szentlélek, mint ahogy egykoron Moody-t is. Az eredmény azonban soha nem lett ugyanaz! Istennek viszont volt egy embere, akit ugyan nagy erővel, de teljesen más módon használt fel: Reuben Torrey-t, a tudóst, írót és evangelizátort, a Moody Biblia-intézet későbbi alapítóját. Az új lelkész nem lehet szeretett elődjének az indigómásolata, de a Szentlélek egy különleges, személyre szabott szolgálatot ad neki, amellyel áldására lehet a gyülekezetének.

Imádság a mai napra
"Mivel tudom, hogy a Te gyermeked vagyok, Uram, és Jézus Krisztus örököstársa, ezért én is most a Te Szentlelked kettős mértékét igénylem! Tölts be úgy, hogy szolgálni tudjak neked azon a személyre szabott területen, amelyre kiválasztottál!"