KÖSZÖNTÜNK, GYÓGYÍTÓ SZOLGÁLAT

"Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemének megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét." (Lukács evangéliuma 4:18-19)Krisztus - hogy beteljesítse Ézsaiás e hihetetlen próféciáját - az ember teljes lényére kiterjedő gyógyítói szolgálatot végzett. Ha imádkozó szívvel olvasod ezt a szakaszt, és figyelmesen elemzed, akkor felfedezed, hogy az Üdvözítő szolgálata magába foglalta a lelki és érzelmi gyógyítást, az eltorzult látásmód helyreállítását, az emlékek és függőségek okozta megkötözöttség gyógyítását, a spiritiszta hatásoktól való szabadítást, valamint a hamis jövőképtől való megmenekülést is. Mindenkinek szüksége van Jézus gyógyító hatalmára életének egyetlen vagy akár több területén is. Egyes esetekben akkor következik be a megújulás, amikor a Szentlélek az igazság Igéjéhez irányítja a szenvedő lelket. Mások akkor jutnak el a megkönnyebbülésre, amikor mennyei Atyjukkal beszélnek imában. A Lélek azonban leggyakrabban más keresztényeken keresztül munkálkodik, akik önmaguk is gyógyult gyógyítók.

Maui szigetén találkoztam egy kis csoporttal Jeannette Coon otthonában. Donovan és Jacque Kay is jelen voltak 6 hónappal korábban a Lahaina gyülekezetben, amikor Barry lelkésszel, Norma Crabtree-vel és még néhány taggal együttesen vállalkoztunk egy különleges imára a betegekért. Azóta mindnyájan megtapasztaltuk életünk valamely területén Isten gyógyító hatalmát. Az utolsó estén Jacque Kay bizonyságot tett a kis csoportnak arról, hogy miként gyógyította meg őt az Úr az Addison-kórból, amikor fél évvel korábban imádkoztunk érte. Figyelemreméltó még, micsoda változást láthattunk vendéglátónk, Jeannette életében is, aki szintén kérte imáinkat, és végre legyőzte a koffein-kapszuláktól való függőségét, ami nem kevesebb, mint 30 éven át tartotta rabságában.

Imádság a mai napra
"Uram, kérlek, add nekem továbbra is Szentlelked kenetét, hogy én is eszköze lehessek gyógyító szolgálatodnak, amely az emberi élet minden területét magába foglalja!"