ELFUTHATSZ

"Mondták néki: ímé, a te szolgáid között van ötven ember, erős férfiak, küldd el őket, hadd keressék meg a te uradat, hátha az Úrnak Lelke ragadta el őt, és letette őt valamelyik hegyen vagy völgyben. De ő mondta: Ne küldjetek!" (2Királyok könyve 2:16)John Loughborough és John Andrews mindketten már ifjú korukban prédikátorként szolgáltak, majd utazó evangelizátorok lettek. 1856-ra azonban már mindketten elcsüggedtek, és egy Waukon nevű kisvárosban telepedtek le Iowa államban. December 9-én azonban Ellen White - aki még 30. évét sem töltötte be akkor - látomást kapott, hogy el kell mennie, és fel kell kutatnia ezt a két fiatal "Illést".

Amikor végre megérkeztek Waukonba, Ellen White és társa megtalálták Loughborough-t, aki akkortájt ácsként dolgozott. A férfi vonakodva ment oda vendégei szánjához, akik háromszor tették fel neki a kérdést: "Mit csinálsz itt?" A fiatal ácsot hamarosan meggyőzte a Szentlélek, így visszalépett az evangélium szolgálatába, és élete végéig kiváló munkát végzett.

Te most hol vagy? Vajon eltávolodtál a szolgálatodtól? Természetesen munkálkodhatsz Istenért ácsmunka közben is, de meglehet, a Szentlélek arról győz meg, hogy vezess kis csoportot, vagy dolgozz teljes munkaidőben evangelizátorként, könyvevangélistaként, egészségügyi misszionáriusként, tanítóként vagy egy segélyszervezet munkatársaként. Dicsőítsük Istent azért, hogy a Lélek által ott kutat fel bennünket, ahol vagyunk!

Imádság a mai napra
"Köszönöm, hogy mindig megkeresel engem, amikor gondolatban már elvándoroltam Waukonba, és nem úgy szolgállak téged, ahogy tudnálak. Örömmel fogadom el tőled újra a szolgálatomat!"