A TÁMOGATÁS LELKE

"A Lélek pedig felindította Amásiát, a harmincnak fejedelmét, és mondta: Ó, Dávid, tieid vagyunk, és teveled leszünk, Isai fia! Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened! Magához fogadta azért őket Dávid, és főemberekké tette a seregben." (IKrón 12:18)Megerősítés. Mindnyájan szeretjük a pozitív visszajelzéseket, amikor azok őszinte, szívből jövő elismerést és támogatást fejeznek ki! Ha a Szentlélek vigaszt és támogatást nyújt egy kis csoport tagjainak, ezzel gyakran arra indítja őket, hogy erősítsék egymást is, és biztosítsák a többieket arról, hogy mint imapartnerek mindig egymás mellett fognak állni a lelki harc hevében.

Egy fiatal édesanya, akiből erőszakos, durva férje csaknem kitörölte a Jézus által megteremtett pozitív énképet, új reményt talált, amikor kis csoportjának tagjai elmondták neki, ő mennyire sokat jelent nekik. Később ő maga is képessé vált arra, hogy ekként bátorítson másokat. Rod lelkész (akiről a január 5-ei részben olvashattunk) szintén nagy áldást nyert a szolgálata során imapartnerei által, akikből később támogató csoportja alakult meg. Egyik pénteken a prédikátor már különösen kimerült a hihetetlenül zsúfolt hét után. Úgy tűnt, a programban sehol sincs szabad időrés, hogy elkészítse a szombati prédikációját. Péntek este Rod a kezébe temette arcát, és imádkozott, miközben könnycseppek hullottak nyitott Bibliájára. "Uram, mit tegyek? Olyan fáradt vagyok, hogy gondolkodni sem tudok!

Ebben a pillanatban csöngött a telefon. "Kérlek, vedd fel te! - szólt a feleségének, Lindának. - Nem bírok már el egy újabb problémát! Ám ez most nem probléma volt, hanem megoldás! "Az előbb imádkoztunk — kezdte mondanivalóját az egyik imapartnere, aki a csoport többi tagjával találkozott -, és a Szentlélek arra indított, hogy hívjalak fel, és mondjam el neked: szeretünk téged. Örülünk, hogy te vagy a lelkészünk! Egy tízfős csoportban imádkozunk ma este érted, miközben te a prédikációt készíted." Másnap reggel, amikor a lelkész Isten Igéjét hirdette, nyilvánvaló bizonyítékot kapott mindenki arra nézve, hogy a Szentlélek ihlette az Úrnak ezt a szolgáját és az emberekhez intézett üzenetét.

Imádság a mai napra
"Van-e valaki, akit ma erősíthetnék, Uram? Megteszem, mert engem is Te erősítettél meg hűséges támogatásoddal és azzal az üdvbizonyossággal, amelyet Jézus által kapok."


Szólj hozzá!