ÉPÍTKEZÉS LÉLEKBEN

"Akkor átadta Dávid az ő fiának, Salamonnak a tornácnak, annak házacskáinak, kincstartó helyeinek, felházainak és belső kamaráinak, a kegyelem táblája helyének is formáját, és mindennek formáját, amelyeket szivében elgondolt az Úr házának pitvarai felől, az Isten háza kincsének és a szent kincseknek számára köröskörül levő minden kamarák felől." (IKrón 28:11-12)Az Ószövetségben a Szentlélek részletes utasításokat közölt a jeruzsálemi templom építésére vonatkozóan, ugyanis annak szerkezeti felépítése és a benne zajló szertartások mind Jézus szolgálatának különböző fázisaira kellett, hogy előremutassanak. Az Újszövetségben a Lélek minden lényeges információt megadott az egyház felépítésére vonatkozóan. Az egyház nem kőből és aranyból emelt építmény, mint amilyen a templom volt egykoron, hanem az emberek csoportja, akiket Jézus vére mentett meg. Őket a szeretet "habarcsa" tartja össze.

A Szentlélek és az egyház egyaránt Istent kellett dicsőítse, és példázatként kellett szolgálnia, amelyet a menny arra használhat fel, hogy megtanítsa minden nemzetnek Isten megváltó kegyelmének csodáját. Ám a templom az értelmetlen tradicionalizmus központja lett, az intézményes egyház pedig a téglából, fából, kőből emelt építmények sorozata, amely újra meg újra csak a templom szertartásos voltát másolta. A Szentlélek azonban még mindig ad terveket az építkezéshez az igaz egyház számára. Még ma is közösségbe vonja az embereket, akiket Isten kegyelmének gazdag kincseivel tölt be.

Hadd soroljak fel nektek most néhányat a Lélek utasításai közül! Gyűljetek össze más újjászületett keresztényekkel imádkozni, megtörni a kenyeret, közösséget alkotni és Bibliát tanulmányozni (Apostolok cselekedetei 2:42). Amikor találkoztok, bátorítsátok egymást zsoltárokkal, dicséretekkel és lelki énekekkel (Efézusbeliekhez írt levél 5:19). A közösségben mindenki szolgáljon a másiknak, ahogyan a Lélek indítja (Korintusbeliekhez írt első levél 14:26). Így majd megfigyelhetjük a gyülekezet növekedését. Ez pedig sokkal fenségesebb építmény lesz, mint amilyen az ősi templom volt, mert ez élő kövekből épül fel, azokból az emberekből, akik Jézusban élnek. Te magad is azon a helyen leszel, amelyet a Szentlélek tervezett el a számodra.

Imádság a mai napra
"Atyám, vonj be engem egyházad gyönyörű közösségébe, és ragassz hozzá e fenséges építmény többi kövéhez a szeretet habarcsával!"


Szólj hozzá!