KÖSZÖNTÜNK, ÚJ TEREMTÉS!

"Az Istennek Lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehelete adott nékem életet." (Jób 33:4)A Biblia nemcsak a Szentlélek hatalmának munkájáról beszél, amikor kezdetben elevenné tette mindazt, amit az Atya megtervezett, Jézus pedig mindent megteremtett (1 Móz 1:2, 26; Zsid 1:1-3), hanem a megváltásról is, amely szintén egyértelműen magába foglalja a Szentháromság alkotói hatalmát. Krisztusban új teremtések vagyunk (Korintusbeliekhez írt második levél 5:17). Új lényünk "Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben" (Efézusbeliekhez írt levél 4:24). A megújult élet a Szentlélek teremtő munkája nyomán jön létre (Rómaibeliekhez írt levél 8:11). Ő - Jézus által - új szívet tud alkotni az újjászületett keresztényekben (Ez 36:26-27), akiket az újjáteremtés képessé tesz arra, hogy a jó cselekedetek életstílusát kövessék (Ef2:10). Könnyen beláthatjuk tehát, miért nem akarják a gonosz erői, hogy teljes szívvel higgyünk az Úr teremtő hatalmában. El akarják rabolni tőlünk a bizonyosságot, hogy miénk lehet a megváltás és a győzedelmes élet.

Isten alkotó hatalma jövőbeli tetteiben is megnyilvánul, és ez az alapja eljövendő létünknek is. Ő új eget, új földet és egy új Jeruzsálemet hoz létre (Ézsaiás könyve 65:17-18; 2Pt 3:13; Jel 21:1). Sátán és követői azt sem akarják, hogy higgy a Mindenható jövőben is teremtő hatalmában, mert szilárdan elhatározták, hogy azt sugallják neked: csak ez az egy életed van. - Dicsőítsd ma tehát azért az Urat, hogy igényelheted magadnak a Szentlélek múltbeli, jelenlegi és jövőbeni teremtői hatalmának csodálatos áldásait! Életed az örökkévaló Isten kezében van!

Imádság a mai napra
"Szentlélek, ma kitárom szívem teremtő hatalmad előtt! Tégy engem újjá és egésszé Jézus vére által, amely megbocsátást és örök életet biztosít számomra!"


Szólj hozzá!