IGAZÁN ÉLEK!

"Ha csak magára volna gondja, Lelkét és lehelését magához vonná: elhervadna együtt minden test, és az ember visszatérne a porba." (Jób 34:14-15)Érezted már valaha, hogy kifulladtál? Ha csak egy rövid időre is eláll a lélegzeted, akkor megszűnik a fizikai életed. Ha a Szentlélek távozik el, úgy lelki életed hal meg, mert a Szentlélek az élet Lelke Jézus Krisztusban és az Ő igazságában (Rómaibeliekhez írt levél 8:2, 10). Nélküle a kereszténység és az egyház egyaránt halott.

Napjaink egyik legolvasottabb keresztény szerzője - még 80 esztendővel halála után is - Oswald Chambers. Mindig újabb és újabb áldásokat nyerek, amint napi áhítatos könyvét tanulmányozom, amelynek címe: Krisztus mindenek felett. Oswald Chambersnek sem volt azonban mindig olyan dinamikus, mély gondolatokat ébresztő, Szentlélekkel teli az élete, mint amilyennel a könyvben találkozunk. Fiatalemberként az edinburghi egyetemről került át a Dunoon Bibliaiskolába, s ebben az intézményben történt éppen egy hatalmas lelki válság kellős közepén, hogy mardosó éhség és szomjúság ébredt benne a Szentlélekkel való teljes betöltekezés után.

Egy alkalommal, amikor a filozófia szak konzulenseként dolgozott, Chambers hallotta F. B. Meyert beszélni a Szentlélek keresztségéről. Még ekkor sem sejtette, milyen csodálatos tapasztalat vár rá az életútján. "A Biblia volt a világ legunalmasabb és legérdektelenebb könyve számomra, mindemellett azonban szörnyen kínzott saját természetem gonoszsága, hitványsága és hamis indítékaim sokasága. Ma már látom, hogy Isten vont be engem Szentleikének és az Ő Igéjének világosságába lényem mindenféle torz vonásán keresztül. Nem ismertem senkit, aki annak birtokában lett volna, amire én vágytam; sőt, azt sem tudtam, mire vágyom igazán. De azt tudtam, hogy ha a kereszténység csupán annyi, amennyi nekem van, akkor az egész dolog puszta ámítás."

Ahogy Oswald Chambers mondta, a Szentlélek nélkül a kereszténység csak szemfényvesztés, de a valódi, Lélek által vezetett élet a legdinamikusabb erőt képviseli az egész világon!

Imádság a mai napra
"Lehelj rám, Isten Szentlelke! Tölts be engem új élettel! Elet Lelke, tégy képessé ma, hogy valódi igazságban és örömben éljek!"


Szólj hozzá!