NE ENGEDD ELMENNI!

"Ne vess el engem a Te orcád elől, és a Te Szentlelkedet ne vedd el tőlem!" (Zsolt 51:13)Ha már megismerted, mit jelent a Szentlélek által élni, és egy szoros barátságot alakítottál ki vele, akkor semmiképpen nem akarod elveszíteni ezt a kapcsolatot és ezt a minőségi életet. Természetesen Isten soha nem veszi el senkitől az Ő Szentlelkét, de az ember eltávolodhat a mennytől.

Lehetséges megszomorítani a Lelket (Efézusbeliekhez írt levél 4:30) vagy kioltani magunkban Őt (IThessz 5:19). Dávid bizonyára élénken emlékezett még arra, milyen tragikus következményekkel járt Saul életében, hogy elfordult a Szentlélektől. Az Ószövetségben találunk olyan leírásokat, hogy a Lélek betöltött bizonyos személyeket, felkente őket a szolgálatra, felruházta erővel és vezette őket. Dávid olyan bűnt követett el, amivel szörnyű szégyent hozott Istenre, de nem akarta, hogy az Úr elvegye tőle Szentlelkét, és ez soha nem is történt meg, mert a menny folyamatosan ellátta erővel a bűnbánó királyt.

A fiatal konzulens, Oswald Chambers ott a Dunoon Biblia-iskolában még nem ízlelte meg a Szentlélekkel telt életet úgy, mint egykor Dávid, de valahogy ráérzett arra, hogy mindennél inkább szüksége van a valódi lelki életre. Igényelni kezdte önmaga számára a Lukács 11:13-ban található ígéretet, és meggyőződött arról, hogy másoknak is beszélnie kell a Lélek kitöltetéséért mondott imádságairól.

Eljött végül az alkalom, hogy Oswald Chambers elmondja bizonyságtételét egy délutáni missziós összejövetelen a Dunoonban. A jelenlévők együtt énekelték az "Érints meg újra, Uram! kezdetű éneket, és Chambers érezte, hogy eljött az ő ideje. Boldogan üdvözölte a Szentlélek jelenlétét életében. Amint a későbbiek során visszatekintett erre a változásra, így fogalmazott: "Ha a korábbi négy év a földre szállt pokol volt számomra, akkor ez utóbbi öt év a mennyországot jelenti. Dicsőség legyen Istennek, aki az emberi szív utolsó fájdalmas szakadékát csordultig tölti az Ő szeretetével! A szeretet a kezdet, a szeretet a folytatás, és a szeretet a vég! Miután a szívedbe költözik, világosan látni kezded, hogy csak Jézus kell, és mindig csak Ő! így már érthető, Dávid miért nem akarta elveszíteni a Szentlelket.

Imádság a mai napra
"Dicsőítlek téged, mennyei Atyám, hogy az én életemet is Lelked tölti be! Soha nem akarom elveszíteni ezt az életet, vagy bármilyen szempontból lazán kezelni azt!"


Szólj hozzá!