KÖSZÖNTÜNK, VILÁGOSSÁG!

"Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság." (Zsolt 139:11-12)Csak Isten erejével képes bárki arra, hogy átmenjen akár a halál árnyékának völgyén is, és ne féljen a gonosztól. Amint Sondra Brewer tapasztalatát hallgattam a bizonyságtételek órájában egy szemináriumon, amelyet az imáról és a Szentlélekről tartottam Kaliforniában, egy pillanatra félelmet és fáradtságot hallottam kicsendülni hangjából. -"Körülbelül egy héttel ezelőtt kivégeztek egy rabot San Quentin-ben -mondta szomorúan. - A fiam beszélgetett vele, én is lelkigondoztam és imádkoztam vele, mégis nagyon megviselt az eset, mert a gázkamrában hosszú és gyötrelmes haláltusája volt."

Dennis hat évet töltött már a halálsoron, az árnyak völgyében, és Sondrának gyakran kell emlékeztetnie magát arra, hogy a Szentlélek ugyanúgy ott van a sötétségben, mint a világosságban. -"Az elmúlt éjszakákon nem aludtam többet fél óránál" - mondta, amint előre jött, hogy megkenjük őt olajjal, és gyógyító imát mondjunk érte. Tom, Carolyn, Janet, Doris és mások köréje gyűltek, rátették a kezüket a nő vállára, és buzgón imádkoztak. Én pedig megkentem a homlokát olívaolajjal.

Másnap reggel a szemináriumon Sondra izgatottan osztotta meg tapasztalatát a csoport tagjaival. -"Múlt éjjel több mint három órát aludtam. Csodálatos bizonyosságot kaptam arról, hogy a sötétség nem választott el engem Istentől. Ő világosságot és békességet adott a szívembe! Azóta Sondra megint jól alszik, mint ahogy a "többi rab" is, akik felé a Szentlélek az asszonyon és barátain keresztül szolgál. A Lélek a hosszú, magányos éjjeleket is be tudja ragyogni Isten szeretetének aranyló fényével!

Imádság a mai napra
"Uram, leírhatatlan megkönnyebbüléssel jövök most eléd, amint mindent megvilágosítasz körülöttem Lelked jelenlétének lágy, mindent beragyogó világosságával."


Szólj hozzá!