HÉTSZERES LÉLEK

"Akin az Úrnak Lelke megnyugszik: bölcsességnek és értelemnek Lelke, tanácsnak és hatalomnak Lelke, az Úr ismeretének és félelmének Lelke." (Ézsaiás könyve 11:2)A Szentírásban ez az első alkalom, hogy Jézust és a Szentlelket úgy látjuk, mint akik együtt dolgoznak a gonosz legyőzéséért és az igazság felmagasztalásáért. Akár a zsidók hétágú gyertyatartója, úgy ábrázolja ez a hétféle jellemző a Szentlélek szolgálatának ragyogó jellegét a Megváltó és később követői életében is.

A Szentlélek az Úr Lelke, aki Isten dicsőítésére indítja az embereket. Ő a bölcsesség Lelke, aki képessé teszi a jó döntések meghozatalára az általa betöltött személyeket. Rávezeti őket, miként ismerjék fel a jó és rossz közötti különbséget, ezért Ő az értelem Lelke. Ő a tanácsadó és vigasztaló, aki átvezeti Isten gyermekeit a legnehezebb élethelyzeteken is. Mint a hatalom Lelke csodatévő erőt kölcsönöz az embernek, és az ismeret Lelkeként elvezeti őket minden igazságra.

A Szentlélek mélységes tiszteletet és odaadást ébreszt a lélekben Isten iránt, ezért Ő a tisztelet és Istenfélelem Lelke is, miként az ősi héber tanítók — és a latin tudós, Jeromos is - fordították ezt az igeverset. Ezen leírás alapján megállapíthatjuk, hogy a Jelenések könyve a Szentlélekről beszél, amikor az Isteni hét lélekről tesz említést (lásd: Jel 3:1), nem mintha egynél több személyről lenne szó, hanem mert csodálatos szolgálata hétféle jellemzővel bír. Vajon te a Szentlélek életének hét luxos fényében jársz, mint ahogy Jézus járt, vagy csak messziről nézed a ragyogást?

Peter Hamilton, Tom és Carolyn tinédzser fia megmutatta tanárának, mi a különbség aközött, ha csak nézzük a fényt, és aközött, ha benne járunk. Bevitt az iskolába egy zseblámpát, és az oktató elsötétített irodájának mennyezetére irányította a fénycsóvát. -"A fényt világosan láthatjuk - magyarázta Peter -, de nem vagyunk a fényben addig, amíg legalább az ujjunk hegyét nem tesszük a kis villanyégő elé. Most már, bár csak az ujjunk hegyével, de már ott vagyunk a fényben."

Imádság a mai napra
"Atyám, nagyon vágyom arra, hogy a Szentlélek ne csak körülöttem ragyogjon, hanem bennem és rajtam keresztül is Jézus szeretetének hétszeres fényével világítson!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!