A LÉLEKKEL EGYÜTT TERVEZVE

"Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, akik tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget kötnek,
de nem Lelkem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak!"
(Ézsaiás könyve 30:1)Ha az emberek bűnt bűnre halmoznak, az hatványozza a problémákat, és viszályt okoz a családok, a barátok, a gyülekezetek és a közösségek között. Másrészről ha a Szentlélekkel együtt tervezünk, azzal kiszorítjuk bármely szituációból a gonosz körmönfont próbálkozásait, és biztosítjuk Isten bőséges áldásainak teljes mértékét.

A terv nem más, mint egy előre kidolgozott cselekvési minta. Amikor kamasz koromban építész tanuló lettem, el kellett sajátítanom a tervrajzok készítését és értelmezését. A leendő épület minden apró elemét kidolgozták papíron - az egy centiméteres részletektől a több méteres részekig. A tervrajzok másolatait - a kéknyomatokat - magukkal vitték a kivitelezők, hogy az előre megkomponált lépéseket pontosan követve felépítsék azt a szép házat.

Tervek nélkül az élet csak napi szinten folyik, és nem sok jelentős dolgot lehet így elérni. Sem épületet, programot vagy eseményt nem lehet előzetes tervezés nélkül felépíteni, illetve megvalósítani, hiszen ami fölül van, az az alapok megszerkesztésétől vagy előkészítésétől függ. Ahogy a mondás is tartja: "Ha elmulasztod a tervezést, azzal a kudarcnak nyitsz ajót."

Ha a Szentlélekkel együtt tervezünk, az azt jelenti, hogy aktiváljuk Isten velünk kapcsolatos elképzeléseit. Amint alárendeljük magunkat az Üdvözítőnek, azzal lefektetjük jövőbeni tetteinknek és a bekövetkező eseményeknek az alapját, amelyeket mi magunk is választanánk, ha kezdettől fogva ismernénk a véget. "Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek." (Jer 29:11) Ez a kívánatos vég nem más, mint az a jövő, amit tervezünk, és az a remény, ami a Szentlélek munkálkodása nyomán válik valósággá, amint Jézus vére által felszabadítja gyermekeit a bűn fogságából. Miként Pál mondja: részesei lehettek Isten örökkévaló tervének, ha "hatalmasan megerősödtök" a Lélek által a belső emberben (Efézusbeliekhez írt levél 3:16).

Imádság a mai napra
"Atyám, teljesen nyitott vagyok életemre vonatkozó tervedre, mert bízom benned, és hiszem, hogy lépésről lépésre feltárod azt előttem."