ÚJRA TALPRA ÁLLOK

"Fölemelt engem a Lélek, és hallottam mögöttem a nagy dörgés szavát:
Áldott az Úrnak dicsősége az Ő helyéről! (Ez 3:12)Istennek sokféle lelkesítő, kreatív módszere van arra, hogy lelki értelemben lábra állítson bennünket. Tizenéves fiatal lányként Ellen Harmon néha az egész éjszakát imával töltötte. Buzgón kereste az Urat, elméjét mégis a reménytelenség érzete töltötte be, ha üdvösségére gondolt. Ebben a helyzetben álmot kapott Istentől, amelyben egy hatalmas templomot látott.

A templom óriási volt, mégis csak egy masszív oszlop tartotta, amelyhez oda volt kötözve egy vérző bárány. Mindenki, aki belépett a templomba, odajárult a bárány elé, és megvallotta a bűneit. A bárány előtt Ellen magasított ülőhelyeket látott, és azokon ültek a bűnbocsánatot nyert, boldog emberek. "Arcukon a menny dicsősége fénylett, dicsőítették Istent, és boldog, hálaadó himnuszokat énekeltek, amelyek úgy hangzottak, mint az angyalok zenéje." Mielőtt Ellen maga is alázattal a bárány elé járulhatott volna, megszólalt egy trombita, és minden sötétségbe borult. Most már valójában azt érezte, hogy a Szentlélek elhagyta őt, és már soha nem tér vissza.

Isten azonban nyilvánvalóan nem hagyta Ellent ebben az állapotban. Miként annak idején felemelte Ezékielt, úgy emelte föl ezt a fiatal tizenévest is. Nem sokkal első álma után Ellen egy másikat kapott, amelyben Jézus színe elé hívták. Amint felemelte tekintetét, és megpillantotta a Fiú csodálatos arcát, mosolyt látott rajta. A Megváltó a vállára tette a kezét, és így szólt hozzá: "Ne félj! Örömében sok-sok szépséges, dicső jelenet vonult el előtte, és úgy érezte, megérkezett a menny biztonságába és békességébe. Krisztus jelenléte szent tisztelettel és kimondhatatlan szeretettel töltötte be a lány szívét.

A reménység, amely Ellent az Istenbe vetett egyszerű hit nyomán betöltötte, téged is lábra állíthat. A Szentlélek olyan látást ad neked az Isten Igéjében található igazságok valóságával kapcsolatosan, amelynek segítségével túlláthatsz a földi élet csüggesztő próbáin.

Imádság a mai napra
"Uram, amint Jézus színe elé járulok, dicsőítelek téged a megváltás csodájáért és szereteted bizonyosságáért!"