ISTEN LELKE ELMOZDÍTJA A BÁLVÁNYOKAT

"Az én Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek." (Ez 36:27)Az ősi zsidó népet a bálványimádáshoz való ragaszkodás vitte el a babiloni fogságba. A sok prófétai üzenetben, amely a maradék helyreállításának tervét tartalmazta, Isten a lelki megújulást nevezte meg, mint alapot ahhoz, hogy népe a jövőben szabad maradhasson a bálványimádás gonoszságától és fertőjétől.

A bálványimádás azt jelenti, hogy bárkit vagy bármit jobban szeretünk, mint Istent. Talán most azt gondolod, hogy téged ez nem érint. Nos, akkor itt egy gyorsteszt: Kire vagy mire gondolsz a legtöbbet? Kiről vagy miről beszélsz a leggyakrabban? Ki vagy mi iránt táplálod a legforróbb érzelmeket, és kire vagy mire áldozod a legtöbb energiádat? Ha igazán őszintén válaszolsz ezekre a kérdésekre, és végül nem Istent találod az első helyen, akkor vörös zászló kell, hogy lobogjon a lelki szemed előtt, ami arra figyelmeztet: figyelj oda az Úr parancsaira, amelyek a bálványimádás ellen szólnak, és alkalmazd a gyógymódot, különben a bálványod végül a romlásodat okozza!

Isten úgy kezeli a bálványimádás miatti bűntudatunkat, hogy lehetővé teszi Jézus értünk hozott áldozatának és bűnbocsánatának elfogadását, amint bűnbánó, töredelmes szívvel hozzá jövünk. Azt pedig, hogy képtelenek vagyunk önmagunktól megszabadulni a bálványoktól, úgy oldja meg, hogy betölt bennünket az Ő Szentlelkével. Isten Igéjének minden parancsolatához úgy lehetünk hűségesek, hogy Szentlelke él bennünk. Ha Ő betölt minket, akkor a menny összes rendelkezése felhatalmazás lesz, és minden parancsa: ígéret, amely megvidámítja a szívet.

Az Ezékiel 36:25-28. versében található gondolatmenet egyértelműen az új szövetségre vonatkozó ígéret, habár maga Ezékiel nem használja ezt a fogalmat. De annál többször alkalmazza az új szövetség jelképrendszerét annak leírására, milyen változás következik be Istennel való kapcsolatodban ma, amikor a Szentlélek betölt téged. "Lesztek nékem népem, s én leszek néktek Istenetek." (36:28) A dédelgetett bálványok pedig ledőlnek.

Imádság a mai napra
"Uram, tárd fel előttem mindazt, ami bálvánnyá lett számomra, és segíts, hogy minden a neki való helyre kerüljön az életemben a Te Lelked által!"