AMI MEGTÖRTÉNHETETT VOLNA

"Többé el nem rejtem orcámat tőlük, mivelhogy kiöntöttem lelkemet Izrael házára,
ezt mondja az Úr Isten." (Ez 39:29)Tragédia, hogy Izrael népe nem teljesítette azokat a feltételeket, amelynek eredményeképpen Istenük életet adó hatalmáról tehettek volna bizonyságot a környező népek előtt. Ezékiel 39:29. verse zárja be a helyreállításról szóló próféciák sorát, ami a 33. fejezet 23. versével kezdődik. Ez a híd a következő fejezetekhez, ahol a Szentlélek életadó folyamok képét festi elénk: azok a hatalmas templomból erednek, gyógyítást hozva minden népnek (47:12).

Nagyon fontos, hogy minden keresztény szervezet és felekezet megtanulja az ősi Izrael leckéjét. Nem elég ismerni az igazságot, dolgozni Istenért, hinni abban, hogy szolgálatukban a prófécia teljesedik, vagy elfogadni a Szentlélek ígéretét. Ha a hívők nem rendelik alá magukat folyamatosan a menny akaratának és vezetésének; ha nem hajlandók teljesíteni a hit, a kegyelem, a lelki növekedés feltételeit, és nem engedelmeskednek őszintén az Igének, akkor az Úr bizonyára be fogja tölteni a hűtlenek helyét olyan személyekkel, akik képesek teljesíteni örök érvényű céljait.

Az Atya ma a feltételes prófécia elve alapján (Jer 17:7-10) szolgál a világnak a hit népe, a lelki Izrael által. Az új szövetség prófétái, például Pál és János, a Jelenések könyvének írója, elénk tárnak néhány jelenetet, ami a Szentlélek utolsó kitöltetését és a jó és gonosz harcának végső ütközetét ábrázolja. János a jelképrendszert Ezékieltől kölcsönzi (a 38-39. fejezetből), amikor Góg és Magóg képével jeleníti meg azokat, akik végül megpróbálják lerombolni Isten városát (Jelenések könyve 20:8).

Mint mindig, most is az történik, hogy a menny hűséges maradék népének a győzelme azután teljesedik ki, hogy a Mindenható a késői esőben kitölti rájuk Szentlelkét (Jóel 2:23, 28-32). Üdvösségedet ne tedd függővé valamely felekezethez való tartozásodtól, esetleg múltbeli vagy jelenlegi szolgálatodtól! Ápolj szemtől szembeni, naponkénti kapcsolatot Isten Lelkével, így növekedj a kegyelemben és a te Urad és Megváltód, Jézus Krisztus ismeretében! Akkor majd a felekezet és a szolgálat kérdése is a helyére kerül.

Imádság a mai napra
"Atyám, miként kitöltötted rám Lelkedet, úgy tégy képessé engem arra, hogy örökkévaló Igéd világosságában járhassak!"