AZ IGAZSÁG ESŐJE

"Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek, az Úr megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen." (Jóel 2:23; új protestáns fordítás)Az izraeliták földművelésre épülő gazdasági életében az eső létfontosságú szereppel bírt a túléléshez. A korai, a szezon közepén bekövetkező és az utolsó (vagy késői) esők nagyon fontosak voltak ahhoz, hogy a gabona növekedjen és bőségesen beérjen az aratásra. Nem nehéz belátni tehát, hogy az időszakos esők jelképrendszerét miért használta az Ige olyan hatékonyan a Szentlélek bőséges kiáradásának ábrázolására (lásd: Jóel 2:28—29).

Valójában a "korai esőt" ebben az igeversben úgy is fordíthatnánk: "az igazság/igazságosság tanítója". Az is része a Szentlélek hatalmas szolgálatának, hogy felmagasztalja és tanítsa Jézus igazságát Isten gyermekeinek életében. Az igazság és az eső több helyen összekapcsolódik a próféták üzenetében. Ézsaiás ezt mondja: "Egek, harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal! (Ézsaiás könyve 45:8) Hóseás még több segítséget ad az igazság, az eső és a Szentlélek szimbólumrendszerének magyarázatához. "Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljön, hogy igazság esőjét adjon néktek." (Hós 10:12)

Nyisd meg a szívedet ma teljes alázattal az igazság csodálatos esője előtt! A jelenlegi drámai időben, amelyben élünk, különleges fontosságot tulajdonítunk Jóel késői esőről szóló próféciájának. Semmiképpen nem állíthatjuk, hogy túlzottan átitatott volna bennünket Isten Lelke, éppen csak kezdjük látni a szárazság megszűnését. Szerte a világon olyan erőteljesen hirdettetik Krisztus igazsága az evangélium gyönyörű üzenete által, hogy több ember válik kereszténnyé, mint bármikor az emberiség történelme során: naponta több mint 78 000 személy. Lelkesítő a tudat, hogy részesei lehetünk a Lélek nagy mozgalmának, de az még izgalmasabb, hogy mi magunk is megtapasztalhatjuk személyes életünkben a győzelem erejének késői esőjét!

Imádság a mai napra
"Atyám, itasd át száraz lelkemet az igazság Lelkének teljes kiáradásával!"