Ő MINDIG ITT VAN!

"Cselekedjétek az Igét, amellyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és az én Lelkem köztetek marad. Ne féljetek!" (Agg 2:5)Amikor a zsidók, akik még szemtanúi voltak Salamon templomának, összehasonlították emlékeiket Zorobábel új építményével, szinte pánikba estek. Ilyen helyen aztán nem sok mindent tud kezdeni a Mindenható! A próféta azonban bátorította a népet. Biztosította őket, hogy a Szentlélek velük marad, és a Messiás meg fogja tisztelni ezt a szerény építményt is az Ő jelenlétével. Bármilyen kicsiny legyen is az imádság háza, az mégis a Szentlélek hatalmának helye lehet Jézus szeretete és jelenléte által, aki minden nemzet reménye.

Az egyik csapda, amibe a kereszténység beleesett, éppen ez: inkább épületközpontú lett, mint személycentrikus. Constantinus idejétől egészen napjainkig hatalmas vagyonokat költöttek monumentális építmények létrehozására, miközben a szolgálatra adományozott pénz éppen csak csordogált. A korai keresztények nem küzdöttek efféle problémákkal. A hívők és az érdeklődők házaknál találkoztak vagy kint a természetben, és mindnyájan tudták, hogy fejlődni fognak, és majd hitben erősödnek ezekben a hívő otthonokban, hiszen a Lélek munkálkodik azokon az embereken keresztül, akiknek lényét betöltötte.

Annyira lelkesít ez a gyülekezet! - mondta egy nyugalmazott orvos azon a megújulási héten, amit Eoin Giller lelkésszel tartottunk. Tudtam, hogy nem az épületről beszél. "A feleségem és én az ország túlsó végéből költöztünk ide csak azért, hogy ennek a közösségnek lehessünk a tagjai - folytatta. - Szükségünk van az itt érzett szeretetre. A testvérek barátságosak, a lelkész valóban Isten Igéjéből táplál bennünket, és a Szentlélek csodálatosképpen működik." Bármilyen épületben is gyűltök össze Istentiszteletre ezen a héten, bízhattok benne, hogy Isten Lelke veletek marad, és képessé tesz titeket Krisztus megdicsőítésére.

Imádság a mai napra
"Mindegy, milyenek a külsőségek, én megnyitom a szivemet jelenléted, szereteted és hatalmad előtt, Uram!"


Szólj hozzá!