AZ ÚJTESTAMENTUM KEZDETE

"Jézus Krisztus születése pedig így volt: Mária, az ő anyja eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtatott a Szentlélektől." (Máté evangéliuma 1:18)A Szentlélekkel már az Újtestamentum elején megdöbbentő hirtelenséggel találkozunk. Minden előzetes figyelmeztetés vagy bevezetés nélkül rögtön azt találjuk, hogy Ő a "felelős" egy fiatal nő teherbeeséséért.

Jézus földi szolgálatának a leírása képezi a hidat a Szentlélek Ószövetségben betöltött szerepe és az Ő nevével fémjelzett korszak között, amely az Apostolok cselekedetei első 28 fejezetének történéseivel kezdődik. Az evangéliumokban a Megváltó példázza azt a fajta együttműködést a Lélekkel, ami a valódi kereszténységet is jellemzi pünkösd és Krisztus második visszajövetele között.
Ahogy Jézus testtélétele idején történt, úgy van ez a valódi keresztény lelkiséggel kapcsolatban is: annak magva is mindig a Szentlélek által fogant meg, bárhol kezd növekedni és fejlődni. A misszionáriusok nagy mozgalmainak csíráit mindig Ő ültette el és gondozta, nem pedig a misszionáriusok akarata. Isten legeredményesebben munkálkodó szolgái mindig elismerték, hogy a Lélek járt előttük. Ha nem így történt volna, akkor prédikálhattak és taníthattak volna bármennyit, annak nem lett volna gyümölcse.

Ami Jézus testtélételekor, majd a kereszténység megalapításakor és elterjedésekor általánosságban történt, az igaz mindenki egyéni életében is. A Szentlélek csodálatos munkát kezd a szívünkben, hogy megismerhessük a Fiút és elfogadhassuk Őt Megváltónknak. A Lélek kezdeményezése nélkül, ami éppolyan hirtelen és váratlanul történik, mint Jézus születése, soha nem érthetnénk meg, következésképpen el sem fogadhatnánk a megváltás csodálatos tervét. Csak egy újabb elmélet lenne számunkra, egy intellektuális lehetőség a sok közül. Ezért olyan fontos, hogy akiket még nem értünk el, ők is megnyíljanak az élő Isten Lelkének gyengéd szolgálata előtt.

Imádság a mai napra
"Szentlélek, teremtsd meg bennem azt a termékeny talajt, amelyben Jézus szeretete növekedhet és virágozhat!"


Szólj hozzá!