AZ Ő SZAVAI AJKAMON

"De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól tibennetek." (Máté evangéliuma 10:19-20)A vallatók előtt állók életét az sem mindig menti meg, ha a Szentlélek ad ajkukra szavakat a válságos helyzetben (Máté evangéliuma 10:21). A kereszténység történelmének kétezer éve tele van milliók történetével, akik Jézus Krisztusba vetett hitük miatt haltak meg. A Szentlélek szavai azonban azt biztosan elérik, hogy az üldözők meghallják az igazságról szóló bizonyságtételt, ami később gyümölcsöt teremhet. "Mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak." (Lukács evangéliuma 21:15)

Armando Valladares 22 éven át sínylődött kubai börtönökben. Éheztették, kínozták és kivégzéssel fenyegették. Against All Hope (Minden remény ellenére) című könyvében elmondja egy protestáns prédikátor, Gerardo történetét, akit a rabok csak "Hivő testvér"-nek neveztek. Boniatóban minden este imádkozott és énekelt a fogva tartottakkal, és amikor az őrök bementek, hogy megverjék őket, a férfi hangosan énekelte: "Glória, glória, halleluja! "Hívő testvér megjárta La Cabanát és a Pinos-szigetet is - írja könyvében Valladares. - Maga volt a két lábon járó prédikáció. Mindig felvidított, imaórára gyűjtött bennünket, kimosta a betegek ruháit, és sokaknak segített határozottan, méltósággal szembenézni a halállal. Mindenek fölött azt tanította nekünk, hogy ne gyűlöljünk - minden prédikációja ezt az üzenetet hordozta."

A Szentlélek rengeteg bölcs gondolatot adott Gerardónak, amelyeket bátran elmondott az őröknek, és amikor ütötték őt, "szeme tűzben égett, karját az ég felé emelte, mintha áldást akarna lehozni onnan kínzóira". Akkor is a megbocsátást szólta, mikor mellkasát szétszaggatták a géppuskagolyók 1975-ben. Akár a Lélekkel betelt István, Gerardo is azokat a szavakat mondta, amiket a Szentlélek helyezett ajkára, és most békésen alszik, várva a feltámadás dicső hajnalát (lásd: Csel 6:10; 7:54-60).

Imádság a mai napra
"Még ha a mai nap viszonylag békében és bőségben telik is, kérlek, segíts hűségesen szólni a Te bölcs szavaidat, Uram!"


Szólj hozzá!