A DÉMONOK LEGYŐZÉSE

"Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket,
akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa"
(Máté evangéliuma 12:28)Amint Jesse és Tom kisétáltak a teremből, ahol egy megújulási alkalmat követően több mint egy órán át imádkoztak, Jesse megkérdezte Tomtól: - "Te egyébként lelkész vagy?" Megdöbbenésére azonban Tom így válaszolt: - "Nem, ügyvédként dolgozom." Tomnak azonban egy olyan típusú szolgálatot adott a Szentlélek, amely által nagy győzelmet tudott elérni Jesse életében. Jézus - a Szentlélek által - mindig szabadon engedi a megkötözötteket, amikor azok hozzá fordulnak segítségért.

A másnapi összejövetelen interjút készítettem Jessével, aki elmondta élete történetét. Beszélt a démoni megszállottságról, a drogokról, a bandaháborúkról és a családi tragédiákról. Egy hírhedt motoros bandához tartozott, tagjaik démoni áldozati szertartásokat végeztek, bűntények és erőszakos cselekmények egész sorát követték el. Jesse néhány nappal korábban azzal a szándékkal ment el a gyülekezetbe - fegyverrel a dzsekijében -, hogy megöli a lelkészeket, akiket felelősnek tartott azért, mert felesége elhagyta őt. Ám aznap este valaki kihívta miatta a rendőröket, és négy markos férfi fogta le Jessét. Eoin és Mitch lelkészek imádkoztak érte, és ő érzett is némi megkönnyebbülést, de a démonok feletti végső győzelmet végül a Tómmal való ima során tapasztalta meg.

Amikor Jesse bizonyságot tett a csoport előtt, mindenki láthatta, milyen hatalmasan munkálkodott a Szentlélek ennek az embernek az életében. Sírva mutatta be fiát, akit 17 év elteltével most láthatott viszont. Dicsőítette Istent azért, hogy Krisztusban szabadságot talált. A gonosz nem adta fel ugyan könnyen a területét, de a győzelem éppolyan biztos volt, mint amikor Jézus meggyógyította a démonoktól megszállt férfit (lásd: Máté evangéliuma 12. fejezet). Bár lehet, hogy mi nem találkozunk szemtől szemben ilyen megszállottakkal, de időnként talán érezzük, hogy Sátán kísért vagy vádol bennünket. Amikor ilyesmi történik, emlékezzünk arra, hogy Krisztus vére és a Szentlélek hatalma által mi is mindig győztesek leszünk!

Imádság a mai napra
"Uram, elismerem Jézust mindenható Megváltómnak, akinek legyőzhetetlen hatalma van a sötétség összes erői felett!"


Szólj hozzá!