VÉR ÉS TŰZ

"Felelt János mindeneknek mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljön, aki nálam erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel." (Lukács evangéliuma 3:16)Az Üdvhadsereg mottója, a "vér és tűz" elevenenen jellemzi William Booth harcának dinamikáját, aki az ébredésért és az emberek szociális jólétéért indított mozgalmat alapította. Booth egy metodista gyülekezetben tért meg az angliai Nottinghamben. Mindössze 15 éves korában a Szentlélek betöltötte őt egy megújulási héten, amikor az amerikai igehirdető, James Caughey prédikált. Nem sokkal ezután Booth és néhány fiatal barátja elkezdett szolgálni a szegényeknek a szabadban és kis csoportos házi összejöveteleken. Miután házasságot kötött Catherine Mulforddal 1855-ben, együtt szolgáltak tovább a Szentlélek hatalmas tüzével a szívükben. Boothról azt tartják, hogy módszereinek hármas alapja volt: a józan ész, Isten Lelke és az Úr Igéje. A Szentlélekkel telt házaspár kilépett a biztonságot jelentő egyházi alkalmazásból, és teljesen a Szentlélekre hagyatkozva élt tovább. Később így emlékezett vissza erre az időre:

"Beadtam lemondásomat, búcsút intettem otthonomnak és fizetésemnek, így indultam el a szolgálatba törékeny feleségemmel és négy pici gyermekemmel, akik mind öt év alattiak voltak." Milyen gazdag aratás követte ezt a hittel megtett lépést! Booth tábornok és felesége mindig azt vallották, hogy a Hadsereget a Szentlélek hozta létre, és így buzdították tisztjeiket: "Támaszkodjatok Istenre! Figyeljetek és imádkozzatok, higgyetek és kérjétek nekem, magatoknak s az egész Hadseregnek itthon és külföldön az égő tűz hatalmas erejű keresztségét! Ma szerte a világon több mint 90 országban az Üdvhadsereg 3 millió katonája és tisztje vallja magáénak a "vér és tűz" jelmondatát, ami Lélekkel telt gyakorlati, keresztény szolgálatuk alapja.

Imádság a mai napra
"Uram, keresztelj meg engem Lélekkel és tűzzel, hogy azokkal a lelki ajándékokkal szolgálhassak neked, amelyeket döntésed alapján általam szeretnél használni!"