JEL JÁNOS SZÁMÁRA

"Bizonyságot tett János mondván: Láttam a Lelket leszállni az égből, mint egy galambot;
és megnyugodott őrajta." (János evangéliuma 1:32)Vajon hogy lehet az, hogy a galamb alászállása Jézus életrajzában olyan elem, amely mind a négy evangéliumban szerepel? Jánosnak a Messiás életéről írott beszámolója elején megtaláljuk ennek az okát. A galamb a Szentlélek látható, természetfeletti jele volt, amely által Keresztelő János teljes bizonyossággal felismerte Krisztusban a Megváltót. Jézus és János egymástól távol, Palesztina két különböző tartományában nőttek fel, és úgy tűnik, soha nem találkoztak egymással. A Lélek azonban egy helyre vezette őket, ahol az apostol a galamb láttán így mutatta be Urát az elveszett emberiségnek: "Imé, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit! (János evangéliuma 1:29) Habár a Szentírásban nincs több feljegyzés arra vonatkozóan, hogy a Szentlélek ismét alászállt volna galamb formájában, az egyértelmű, hogy folytatta szolgálatát: az embereket megismertette az Üdvözítővel, hirdette és megdicsőítette Öt, mint a világ Szabadítóját. A legtöbb ember életében a Lélek Isten Igéjén keresztül mutatja be Krisztust, vagy pedig más keresztények által ismerik meg Őt. Ám néhányuknak - mint például Sundar Singhnek Indiában - személyesen nyilatkoztatja ki az élő Megváltót.

Sundar Singh 1889-ben született hindu szikh családban, és már igen fiatalon elkötelezte magát amellett, hogy megtalálja az igazságot. 14 évesen ellenségessé vált a kereszténységgel szemben, és nyilvánosan laponként elégetett egy Bibliát! Ám nagyon mélyen elkeseredés vett rajta erőt a vallással kapcsolatban, és azért imádkozott, hogy Isten nyilatkoztassa ki magát számára. Órák hosszat maradt a térdén, miközben könyörgött, és várta, hogy egyszer csak megjelenik neki Krisna vagy éppen Buddha. Legnagyobb megdöbbenésére egyszer csak ragyogó fény töltötte be a szobát, és a Szentlélek megjelentette neki "nem azt az alakot, akit én vártam - számol be Smgh hanem az élő Krisztust, akit én halottnak véltem". Jézus valóságának bizonyossága ezentúl mindig szilárdan élt a szívében, és 25 éven keresztül szolgálta Urát Indiában és szerte a világon a Lélek hatalmas erejével, míg végül egy misszióút során el nem tűnt Tibetben, ebben a kereszténység elől elzárt országban.

Imádság a mai napra
"Atyám, Igédben és a Lélekkel betöltött keresztények életében keresem a Szentléleknek azokat a jeleit, amelyek ismét megdicsőítik Jézust a szívemben és az értelmemben."