KÖSZÖNTÜNK, SZÉLFÚVÁS!

"A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született." (János evangéliuma 3:8)Új-Zéland fővárosát gyakran nevezik a szeles Wellingtonnak. Az északi sziget legdélebbi pontján helyezkedik el, és szabadon támadhatják a szelek, amelyekről köztudott, hogy lökéseikkel embereket döntenek le lábukról, és autókat fordítanak fel. Ebben a városban biztosan búcsút inthetsz a kalapodnak, ha nem szorítod oda erősen a fejedhez! A bibliai időkben a Szentlélek személyét gyakran ábrázolták a szél, illetve a lehelet képével. Amikor Ezékiel 37. fejezetének látomásában a száraz csontok életre keltek, csak az Isten Lelkének szele (lehelete) tudta őket feltámasztani. Szoros kapcsolat lelhető fel a Lélek teremtő munkája és az Úr szele (lehelete) között. Jób barátja, Elihu kijelentette, hogy a Mindenhatónak lehelete adott neki életet. Amikor Jézus először ajándékozta meg tanítványait a Szentlélekkel, akkor a leírás szerint rájuk lehelt (lásd: Jn 20:22), és pünkösd napján a Lélek úgy érkezett, mint "sebesen zúgó szélnek zendülése" (Apostolok cselekedetei 2:2). Akár a wellingtoni szelek, akként fordítja meg az emberek életét Isten hatalmas ereje.

Krisztus még egy szempontot világít meg ebben a jelképrendszerben. A fizikai születéskor mindig van egy édesanya, aki könnyedén beazonosítható, és természetesen a magzat fejlődése és érettsége is nyomon követhető. Az újjászületés tapasztalatát azonban nem lehet klinikailag diagnosztizálni, és a Szentlélek bennünk való növekedését sem tudjuk kilóban vagy centiméterben mérni. Más szóval kifejezve megtérésünk és keresztény növekedésünk totális rejtély azok számára, akik lelki téren nem érzékenyek. "Mi a csoda történt veled?" - faggatták Randyt munkatársai. A fiatalember most lett hívő, és barátai, akikkel együtt dolgozott az irodában, igencsak elámultak az életében végbement változásokon. Egyikük sem volt keresztény, sőt, a vallást csak viccnek tartották, ám Randy tapasztalata nyomán néhányan kutatni kezdtek az igazság után.

Imádság a mai napra
"Atyám, segíts, hogy ne követeljek mindig mindenre logikus magyarázatot, hanem gyönyörködjek megmentő kegyelmed titkaiban!"