MEGGYŐZÉS, NEM VÁDOLÁS

"Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről."
(János evangéliuma 16:8; a Szent István Társulat fordítása)Tony házas ember volt, és ráébredt, hogy túl szoros barátságba került egy hölggyel, a gyülekezet egyik vezetőjével, akit nagyon tisztelt. Bár semmilyen erkölcstelen lépést nem tettek, mégis szégyen és bűntudat mardosta őket, ám a szeretet Ura segítségével helyesen kezelték a helyzetet, és Jézusban maradva örülhettek a győzelemnek. Sátán nagyon gyorsan megtámadta ezt a bánatos párt, gonosz vádakkal illette őket, és elérte, hogy úgy érezzék, örökre elvesztek, így hát jobb lenne, ha elhagynák a gyülekezetet, és teljesen átadnák magukat a bűnnek. A Szentlélek azonban nem így dolgozott. Segített Tonynak és Samonának, hogy csodálatos Megváltóként lássák meg Jézust, aki megbocsátotta gyengeségüket, és feltétel nélkül szereti őket.

Mi, keresztények, akik vágyunk az Istennel való helyes kapcsolatra, hogyan tudjuk megkülönböztetni az ördög vádjait a Lélek meggyőző munkájától? Neil Anderson ezt írja: "Bűnösnek, értéktelennek, ostobának vagy idétlennek érzed magad? Ezt a fajta érzésvilágot a vádak keltik, mert ezek nem az igazságot tükrözik! A jog szempontjából nem vagy többé bűnös, mert megigazultál Krisztusba vetett hited által, és akik őbenne vannak, azoknak nincs többé kárhoztatásuk. Nem vagy értéktelen sem, mert Jézus saját élete árán vásárolt meg. Nem vagy ostoba és idétlen, hiszen a Megváltó által minden jóra képes vagy.

Ám ha azért szomorkodsz, mert viselkedésed nem tükrözi valódi identitásodat az Üdvözítőben, az a letörtség Isten szerint való, és Ő azért engedi meg, hogy ezáltal megtérésre indítson. A Szentlélek hív téged erre a vallomásra 1jános 1:9 alapján: 'Drága Uram, vétkeztem.' Amint megbánod a bűnödet, és megvallod azt, Isten így szól hozzád: 'Boldog vagyok, hogy megosztottad ezt velem. Most tiszta vagy, és nyugodt szívvel folytathatod az életed.' Ettől a ponttól kezdve felszabadultan mehetsz tovább. A szomorúság eltűnik, és derűlátóan, új elhatározásokkal engedelmeskedhetsz azon a területen is, ahol korábban elbuktál."

Imádság a mai napra
"Szentlélek Isten, kérlek, továbbra is folytasd munkádat bennem, győzz meg a bűneimről, hogy mindig biztos legyek abban, hogy rendben vagyok veled!


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!