A SZENTLÉLEK KERESZTSÉGE

"János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni
nem sok nap múlva."
(Apostolok cselekedetei 1:5)Mind a négy evangélium feljegyzi János jövendölését, hogy Jézus a Szentlélekkel fogja megkeresztelni követőit. Ez az új keresztség nem írja felül a vízzel való megkeresztelést, hanem egy további, másféle dimenziót ad, ami képessé teszi a keresztényeket, hogy azzal a tudattal haladjanak útjukon, hogy nem csak megváltást és bocsánatot nyernek Jézus áldozata által, de hatalmasan megerősíttetnek a győzelemre és a szolgálatra. Joseph Harvey Waggoner csak 6 hónapot járt iskolába, de hatékony önképzése eredményeként termékeny író lett belőle. 1877-ben Waggoner egy érdekes kis művet írt a Szentlélek munkájáról és megnyilvánulásairól. Ebben hangot adott azon aggodalmának, hogy egyháza nehogy tévelyegni kezdjen a Lélek keresztségét illetően. Egyesek valószínűleg úgy tartották, hogy a vízzel való keresztségben teljesedik a Szentlélek keresztségének ígérete.

"Ez az álláspont tetszetős, de megtévesztő - figyelmeztetett Waggoner -, és nagyon keserű csalódás alapja lehet. Amikor a vízzel való keresztséget abban a hiszemben gyakorolják, mintha az a Lélek ajándékának bizonyítéka lenne, a hitvalló bűnös abban a testi bizonyosságban ringatja magát, hogy megkeresztelése garancia arra, hogy Istennél kegyelmet talált." Waggoner számos szakaszt idézett az Apostolok cselekedeteiből, ahol olyan személyekről van szó, akik megkereszteltettek a Szentlélekkel, majd azt a következtetést vonta le, hogy ez a tapasztalat mindig "egyénileg és tudatosan megélt élmény"

Imádság a mai napra
"Drága Uram, dicsőítelek téged Lelked hatalmas erejéért, amely ma is árad az életemben!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!